Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Нові зміни до правил перетинання державного кордону
Ірина Тодоренко, ЮРИСТ&ЗАКОН

Щодо правил перетинання державного кордону під час дії режиму воєнного стану ведеться чимало розмов, уряд затверджує й оновлює нові нормативні документи, Державна прикордонна служба також надає роз'яснення стосовно особливостей перетинання кордону чоловіками призовного віку.

Усе ж таки пропонуємо зібрати повний перелік інформації від держави й визначити, кого стосуються обмеження щодо заборони виїзду за кордон.

Розпочнемо з того, що з 1 квітня до постанови № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" внесено зміни постановою № 399 "Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Тож питання обмеження й винятків стосовно виїзду за межі України на період воєнного стану чоловіками від 18 до 60 років регулюють:

Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.93 р. № 3543-XII;

Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні";

постанова № 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Згідно з вимогами законодавства обмеження щодо перетинання кордону на виїзд з України не застосовують до окремих осіб.

Зокрема, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право особи з будь-якою групою інвалідності. Підтверджується довідкою до акта огляду медико-соціальної експертної комісії або посвідченням, яке підтверджує відповідний статус, пенсійним посвідченням чи посвідченням, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", у яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідкою для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Також перетинання кордону можуть здійснювати особи, що супроводжують осіб з інвалідністю. Зокрема, перетинання кордону можуть здійснювати:

• особи з інвалідністю I чи II групи – у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така особа, дружини/чоловіка, повнолітніх сина/доньки, їх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);

• особи з інвалідністю III групи – у супроводі дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);

• особи з інвалідністю I чи II групи або інші особи, які потребують постійного догляду, – у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними категоріями осіб (за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, а в разі супроводу особи з інвалідністю I чи II групи – додатково документів, що підтверджують інвалідність);

• особи з інвалідністю, визнані судом недієздатними, – у супроводі її опікуна (за наявності рішення про призначення опікуном над такою недієздатною особою), а в разі коли опікуна такій особі не призначено – у супроводі одного з повнолітніх членів сім'ї (за наявності документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність);

• особи з інвалідністю або інші особи, які потребують постійного догляду, які проживають у закладах різних форм власності та підпорядкування й отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання, – у супроводі осіб, у тому числі працівників закладу догляду, уповноважених директором закладу догляду або особою, яка його заміщує (за наявності наказу директора закладу догляду або особи, яка його заміщує, про виїзд осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, за межі України та документів, що підтверджують інвалідність). При цьому осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду, можуть супроводжувати особи, у тому числі працівники закладу догляду, які не перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, або працівники закладу догляду, які перебувають на військовому або спеціальному обліку в Міноборони, СБУ чи Службі зовнішньої розвідки, із розрахунку одна особа на 50 осіб з інвалідністю та інших осіб, які потребують постійного догляду.

Перетинати кордон мають право особи, що супроводжують дітей з інвалідністю. Зокрема, супровідною особою можуть бути матір та/або батько, опікун, піклувальник, один або обоє прийомних батьків, батьки-вихователі, які здійснюють такий супровід, за наявності посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями). Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України також можуть здійснювати баба, дід, повнолітній брат, сестра, мачуха, вітчим з урахуванням їх належності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації, за наявності у них відповідних підтвердних документів і документів, що підтверджують родинні зв'язки.

Перетинати кордон можуть особи, що супроводжують дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ. Такими супровідниками можуть бути матір та/або батько, опікун, піклувальник, один або двоє з прийомних батьків, батьків-вихователів, які здійснюють такий супровід, за наявності довідки про отримання державної допомоги на дитину, виданої структурним підрозділом із питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у разі її утворення) ради (незалежно від того, кого призначено отримувачем допомоги), або документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, що встановлені МОЗ, а також документів, що підтверджують родинні зв'язки, або документів, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує таку дитину (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями).

Також право на перетинання кордону мають право військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані:

• заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України;

• визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

• жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

• жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

• жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

• усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

• зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

• народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

• працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України;

• інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають (відповідно, можуть перетинати кордон) також:

• здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти;

• наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої і фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

• жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

– військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

– працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення.

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців із дня звільнення з військової служби військовозобов'язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Водночас Державна прикордонна служба надала роз'яснення № 23-6855/0/6-22-Вих "Щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану". ДПС надає додатковий перелік осіб, які можуть перетинати державний кордон.

Перетинати державний кордон України вправі окремі категорії військовозобов'язаних громадян України, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. Зокрема, заборона на перетинання державного кордону не поширюється на військовозобов'язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів і вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов'язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, що відповідно були заброньовані.

Також обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років не застосовують до осіб:

– які мають висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби у військовий час. Підтверджується – довідкою військово-лікарської комісії про непридатність;

– які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено: відмітка в паспортному документі "Постійне проживання в "______________" / печатка "Оформлено виїзд на постійне проживання";

– здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, асистентів-стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти (студенти, слухачі). Підтверджується – довідками про відстрочку, видані військкоматами про тимчасову непридатність (від 1 до 6 місяців) до військової служби.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua