Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Примусове відчуження майна під час воєнного стану
Віталій Ізвєков, старший юрист, ESQUIRES

У зв'язку з уведенням Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 р. № 64/2022 (далі – Указ № 64/2022) воєнного стану на всій території України "активується" воєнне законодавство, яке передбачає низку не характерних для мирного часу обмежень й особливих повноважень державних інституцій.

Стаття 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" передбачає застосування заходів правового режиму воєнного стану, одним із яких, зокрема, є примусова реалізація майна фізичних і юридичних осіб.

Це означає, що в разі потреби ваше майно, яке належить вам на праві власності, може бути примусово відчужено на користь держави в односторонньому порядку. Закон України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" визначає, що примусове відчуження майна – це позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості.

Хто ухвалює рішення?

Примусове відчуження майна під час воєнного стану здійснюють військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

Відповідне рішення військового командування погоджують із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. А в місцевостях, де відбуваються бойові дії, примусове відчуження або вилучення майна здійснюють за рішенням військового командування без погодження з органами, зазначеними в ч. 1 цієї статті.

Військовим командуванням, яке має повноваження ухвалювати рішення про примусову реалізацію майна, є:

1) Головнокомандувач Збройних Сил України;

2) Командувач об'єднаних сил Збройних Сил України;

3) командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;

4) командувачі (начальники) органів військового управління;

5) командири з'єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань (ч. 1 ст. 3 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

Президент України в Указі № 64/2022 конкретизував перелік органів та осіб, які належать до військового командування, а саме:

1) Генеральний штаб Збройних Сил України;

2) Командування об'єднаних сил Збройних Сил України;

3) командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;

4) управління оперативних командувань;

5) командири військових з'єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України.

Лише ці органи й особи мають право ухвалювати рішення (у формі наказу чи директиви) про примусове відчуження приватного майна на користь держави під час воєнного стану.

Звертаємо увагу, що утворені Указом Президента від 24.02.2022 р. № 68/2022 військові адміністрації не належать до військового командування й, відповідно, не мають права згідно із законом самостійно ухвалювати рішення про примусове відчуження майна в умовах воєнного стану.

Військові адміністрації забезпечують запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану лише разом із військовим командуванням (ч. 1 ст. 4 Закону України "Про правовий режим воєнного стану").

Які є способи примусового відчуження майна?

Примусову реалізацію майна в умовах воєнного стану здійснюють із попереднім повним відшкодуванням його вартості, а в разі неможливості попереднього повного відшкодування таке майно примусово відчужують із наступним повним відшкодуванням його вартості.

Відповідний спосіб примусового відчуження має бути визначено в рішенні військового командування.

У разі попереднього відшкодування вартості майна власник майна отримує оплату на підставі висновку про оцінку майна до дати складання акта про примусове відчуження майна.

Наступне відшкодування вартості майна здійснюють упродовж п'яти наступних після скасування воєнного стану бюджетних періодів за результатом розгляду заявки власника майна, яку він має подати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження.

До заявки потрібно додати висновок про оцінку майна, яку було проведено перед примусовим відчуженням, й акт про примусове відчуження майна. За результатом розгляду заяви оформлюють висновок про здійснення виплат.

Виплату повної компенсації здійснюють у порядку черговості оформлення висновків за рахунок і в межах коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати наступної повної компенсації за примусово відчужене майно.

Яка процедура примусового відчуження майна?

На підставі рішення військового командування про примусове відчуження майна проводять оцінку майна. Фінансування витрат на проведення оцінки здійснює орган, який ухвалив рішення про примусове відчуження, коштом державного бюджету.

Після проведення оцінки майна складають відповідний акт про примусове відчуження майна за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 р. № 998.

Акт підписують власник майна або його законний представник та вповноважені особи військового командування й органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що ухвалив таке рішення, і скріплюють печатками військового командування та/або зазначених органів.

Присутність власника майна чи обов'язковість його підпису на акті не вимагається. Закон прямо передбачає можливість підписання акта без участі власника.

У цій ситуації власник має право в будь-який час ознайомитися з актом й отримати його примірник, який йому знадобиться для наступного відшкодування вартості відчуженого майна.

З дати підписання акта майно, щодо якого ухвалено рішення про примусове відчуження, переходить до державної власності.

Чи можна повернути своє майно після закінчення воєнного стану?

У разі якщо після скасування правового режиму воєнного стану примусово відчужене майно збереглось, а колишній власник або вповноважена ним особа наполягає на його поверненні, таке повернення здійснюють у судовому порядку.

У разі повернення майна особі в неї поновлюється право власності на це майно. Одночасно особа зобов'язується повернути грошову суму, одержану нею у зв'язку з відчуженням майна, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Крім того, колишній власник примусово відчуженого майна може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо. Це питання також вирішують у судовому порядку.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua