Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Ініціювання відкриття провадження у справі про банкрутство – право чи обов'язок?
Наталія Тищенко, членкиня Ради Національної асоціації арбітражних керуючих України, адвокат, медіатор, співавтор Науково-практичного коментаря до Кодексу України з процедур банкрутства, керуюча партнерка, Юридична фірма Nobili

Кодекс України з процедур банкрутства запустив новий тренд на ринку боргових зобов'язань. Звернення кредитора до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, по суті, є реалізацією ним права на судовий захист власних майнових прав за відсутності належного виконання грошового зобов'язання боржником. Через це кредитор повинен надати суду докази на підтвердження наявності в нього права, яке підлягає захисту.

На господарський суд покладено обов'язок перевірити обґрунтованість вимог ініціюючого кредитора та з'ясувати наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, що суд має здійснювати незалежно від згоди боржника із заявленими вимогами чи, навпаки, пасивної процесуальної поведінки боржника у вигляді неподання ним відзиву на заяву про відкриття відповідного провадження.

Норми ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, як і інші положення цього Кодексу, не містять окремого визначення такої підстави для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство, як необґрунтованість вимог ініціюючого кредитора. Однак протилежний підхід, тобто відкриття провадження за цих умов, матиме наслідком порушення прав та інтересів боржника, інших його кредиторів і загалом суперечитиме спрямованості законодавства у сфері неплатоспроможності.

У разі необґрунтованості чи непідтвердження вимог ініціюючого кредитора господарський суд має відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство з посиланням на норму ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства, яка з урахуванням концепції недостатньої якості закону є найбільш близькою за предметом регулювання до сфери спірних правовідносин.

Щодо ініціювання та відкриття провадження у справі про банкрутство за заявою контролюючого органу – податкової, то тут потрібно враховувати таке.

Тлумачення змісту абз. 6 ч. 1 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства з урахуванням приписів ст. ст. 87, 95 – 99 ПКУ, що регламентують спеціальний порядок стягнення податкового боргу, дає підстави для висновку, що тільки вжиття контролюючим органом усієї сукупності передбачених податковим законодавством заходів стягнення, якщо такі заходи не привели до погашення податкового боргу, може бути передумовою для ініціювання контролюючим органом справи про банкрутство боржника відповідно до ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства.

Відсутність або неповноту таких доказів досліджує господарський суд станом на час ініціювання контролюючим органом провадження у справі про банкрутство. Згідно із ч. 3 ст. 37 Кодексу України з процедур банкрутства вони можуть бути підставою для залишення заяви про відкриття провадження у справі без руху з підстав, установлених ст. 174 ГПК України, з урахуванням вимог Кодексу України з процедур банкрутства.

Невжиття контролюючим органом сукупності передбачених ПКУ заходів щодо стягнення (погашення) податкового боргу до ініціювання цим органом провадження у справі про банкрутство боржника може свідчити про наявність спору про право, який підлягає вирішенню в порядку позовного провадження, що є підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство.

На право ініціювання відкриття провадження у справі про банкрутство значною мірою впливає наявність спору про право, що є підставою для відмови у відкритті провадження.

Спір про право – це формально визнана суперечність між суб'єктами цивільного права, що виникла за фактом порушення або оспорювання суб'єктивних прав однією стороною цивільних правовідносин іншою і потребує врегулювання між самими сторонами або вирішення судом (постанова КГС ВС від 15.10.2020 р. у справі № 922/1174/20).

Установлення господарським судом у підготовчому засіданні обставин наявності відкритого позовного провадження з розгляду спору щодо дійсності грошового зобов'язання, на підставі якого заявлено вимоги ініціюючого кредитора до боржника, зумовлює обов'язок суду відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство за такою заявою кредитора в порядку ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства (постанова КГС ВС від 24.09.2020 р. у справі № 916/3619/19).

Відсутність спору про право в розрізі процедури банкрутства полягає у відсутності неоднозначності в частині вирішення питань щодо сторін зобов'язання, суті (предмета) зобов'язання, підстави виникнення зобов'язання, суми зобов'язання та структури заборгованості, строку виконання зобов'язання тощо.

Заперечення боржника щодо вимог заявника у вигляді позову (предметом якого є оспорювання боржником обставин, на яких ґрунтуються вимоги кредитора), який подано до суду до подання заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, беззаперечно свідчать про наявність спору про право в розумінні положень ч. 6 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства.

Водночас твердження боржником у відзиві на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство про наявність спору про право між ним та ініціюючим кредитором за відсутності на момент постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі про банкрутство судових справ, які б свідчили про наявність спору про право щодо вимог ініціюючого кредитора, не доводить факт його існування (постанова КГС ВС від 07.07.2021 р. у справі № 904/5819/20).

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2022

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua