Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Процедура реєстрації та ліквідації компаній в Україні
Олександр Машталяр, головний юрисконсульт, ТОВ "Перша Юридична"

За часів сучасної, демократичної України створення власного бізнесу залишається дуже актуальним питанням. Кожна людина, яка бажає створити власну компанію, офіційно отримувати дохід від підприємницької діяльності, під час процедури створення бізнесу стикається з низкою проблем і перешкод.

Пропонуємо докладніше розглянути процедуру створення та ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), оскільки саме ця організаційно-правова форма юридичної особи є однією з найпопулярніших.

Питання створення та ліквідації товариств в Україні врегульовано низкою нормативно-правових актів, а саме: Цивільним кодексом України (далі – ЦКУ), Господарським кодексом України, Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – ЗУ № 755-IV), Законом України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі – ЗУ № 2275-VIII) та іншими нормативно-правовими актами.

Створення компаній в Україні

Згідно із ч. 1 ст. 10 ЗУ № 2275-VIII створення товариства відбувається за рішенням його засновників. А ч. 2 ст. 10 цього Закону передбачено, що в разі створення товариства кількома особами, за потреби визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства, може бути укладено договір про створення товариства в письмовій формі.

Реєстрація ТОВ в Україні на цей час можлива двома варіантами – в електронній або в паперовій формі.

Для того щоб розпочати процедуру реєстрації компанії, заявнику потрібно:

1. Оформити електронний підпис (Закон України "Про електронні довірчі послуги" від 05.10.2017 р. № 2155-VIII) – для подання документів в електронній формі;

2. Визначитися з найменуванням майбутньої компанії. Згідно із ЗУ № 2275-VIII ТОВ може мати повне і скорочене найменування українською та іноземною мовами. Водночас наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження Вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки" від 05.03.2012 р. № 368/5 визначено вичерпний перелік символів і розділових знаків, які можна використовувати в найменуванні ТОВ, водночас п. 2 передбачено, що для найменування юридичної особи використовують великі та малі літери. Також згідно із ч. 4 ст. 16 ЗУ № 755-IV найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи. А відповідно до ч. 5 згаданої статті в найменуванні юридичної особи заборонено використовувати повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, символіку комуністичних і тоталітарних режимів, терміни, абревіатури, похідні терміни, заборонені іншими законодавчо-правовими актами.

3. Дібрати основний і додаткові види економічної діяльності згідно з Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД-2010). Для визначення основного та додаткових видів економічної діяльності можна використовувати онлайн-сервіс Держстату України1.

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html

4. Сформувати інформацію про місцезнаходження ТОВ. Відповідно до ч. 1 ст. 93 ЦКУ місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце провадження діяльності чи розташування офісу, з якого відбувається щоденне керування діяльністю юридичної особи. Проте на практиці юридична та фактична адреси ТОВ можуть відрізнятися.

5. Сформувати відомості про засновників / учасників ТОВ. Згідно із ч. 1 ст. 114 ЦКУ учасником господарського товариства можуть бути фізична та юридична особи.

6. Визначити розмір статутного капіталу. Відповідно до ч. 1 ст. 12 ЗУ № 2275-VIII розмір статутного капіталу товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України. Також згідно із ч. 1 ст. 13 цього Закону визначено, що вкладами засновників у статутний капітал можуть бути гроші, цінні папери та інше майно. На цей час чинним законодавством України не передбачено мінімального й максимального розмірів статутного капіталу.

7. Сформувати інформацію про директора ТОВ. Директором господарських товариств може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність (ч. 1 ст. 34 ЦКУ) або наділена повною цивільною дієздатністю (ч. 1 ст. 35 ЦКУ). Слід звернути увагу, що згідно із ч. 1 ст. 42 Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. № 5067-VI застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України можливе тільки після отримання дозволу на працевлаштування.

8. Обрати систему оподаткування. Залежно від обраних видів економічної діяльності потрібно обрати загальний чи спеціальний податковий режим. Згідно зі ст. 9 Податкового кодексу України загальний податковий режим передбачає сплату таких податків:

– податок на прибуток підприємств і

– податок на додану вартість.

До спеціального податкового режиму належить спрощена система оподаткування, обліку та звітності – єдиний податок (розд. XIV Податкового кодексу України).

Розгляньмо докладніше процедуру реєстрації ТОВ в електронній і паперовій формах.

1. Електронна форма реєстрації за допомогою порталу "Дія"

Цей варіант підходить лише для реєстрації компанії, яка діє на підставі модельного статуту (постанова КМУ "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" від 27.03.2019 р. № 367 (далі – Постанова КМУ № 367)).

Реєстрація ТОВ онлайн технічно можлива, за умови, що засновником / бенефіціарним власником ТОВ є резидент, громадянин України, якому надано унікальний номер запису в Реєстрі та який є власником біометричного документа (ID-картка та закордонний біометричний паспорт).

Якщо ж засновником / бенефіціарним власником є нерезидент – іноземна фізична чи юридична особа або резидент – громадянин України, який не має біометричного документа, реєстрація ТОВ можлива лише в паперовій формі через Центр надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП).

Для реєстрації ТОВ онлайн необхідно:

1. Зареєструватися з допомогою електронного підпису на порталі "Дія" за посиланням: diia.gov.ua.

2. Заповнити онлайн-форму на реєстрацію ТОВ. Під час заповнення потрібно обрати варіант модельного статуту за вмовчанням або певні опції для нього.

3. Обрати відповідну систему оподаткування, інформацію про яку автоматично буде надіслано до Державної податкової служби за місцем реєстрації ТОВ.

4. Після заповнення всіх полів портал "Дія" сформує заяву, рішення, статут, заяву про вибір системи оподаткування та надішле їх до державного реєстратора.

Згідно із ч. ч. 1 і 2 ст. 6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-IV для ідентифікації автора електронного документа використовують електронний підпис і накладенням електронного підпису завершується створення електронного документа. Частиною 1 ст. 12 цього Закону передбачено, що перевірку цілісності електронного документа здійснюють за допомогою перевірки електронного підпису.

2. Реєстрація ТОВ у паперовій формі через ЦНАП

Для реєстрації ТОВ, відповідно до ч. 1 ст. 17 ЗУ № 755-IV, заявник подає такий пакет документів:

1. Заповнену реєстраційну форму 2, затверджену наказом Міністерства юстиції України "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 18.11.2016 р. № 3268/5;

2. Примірник оригіналу або засвідчену нотаріальну копію рішення засновника (якщо засновником ТОВ є одна особа) або протокол загальних зборів засновників (якщо засновниками ТОВ є двоє та більше осіб);

3. Структуру власності за формою та змістом відповідно до наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності" від 19.03.2021 р. № 163;

4. Установчий документ – статут – у разі створення товариства на підставі власного установчого документа;

5. Документ, який підтверджує реєстрацію іноземної особи, – у разі, якщо засновником ТОВ є іноземна юридична особа;

6. Витяг, виписку чи інший документ із державного судового, банківського, торговельного реєстру, у якому буде повна інформація про іноземну юридичну особу, зокрема про кінцевого бенефіціарного власника, – у разі, якщо засновником є іноземна юридична особа;

7. Нотаріальну копію документа особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником.

Ліквідація компаній в Україні

Згідно із ч. 1 ст. 104 ЦКУ та ч. 1 ст. 48 ЗУ № 2275-VIII ТОВ припиняється внаслідок реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Порядок припинення юридичної особи у процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства врегульовано Кодексом України з процедури банкрутства.

Розгляньмо процедуру ліквідації ТОВ.

Відповідно до ч. 1 ст. 110 ЦКУ юридична особа ліквідується за рішенням її учасників або за рішенням суду.

Згідно із ч. 1 ст. 105 ЦКУ, якщо учасники ТОВ ухвалили рішення про припинення юридичної особи, вони зобов'язані повідомити про це орган реєстрації протягом трьох робочих днів із дати ухвалення такого рішення. Також у ч. 3 ст. 105 ЦКУ зазначено, що учасники, які ухвалили рішення про припинення, призначають комісію з припинення, голову комісії та встановлюють порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до ТОВ.

Строк заявлення своїх вимог до юридичної особи, що ліквідовується, не може становити менш як два та більш як шість місяців із дня оприлюднення повідомлення про припинення ТОВ (ч. 5 ст. 105 ЦКУ).

Процедура припинення (ліквідації) ТОВ складається з таких етапів:

1. Подання державному реєстратору примірника оригіналу або нотаріальної копії рішення про припинення. У цьому рішенні зазначають склад комісії з припинення, відомості про голову ліквідаційної комісії або ліквідатора (серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків), місцезнаходження ліквідаційної комісії та строки заявлення кредиторами своїх вимог (ч. 10 ст. 17 ЗУ № 755-IV);

2. Закриття рахунків у банківських установах. Згідно із ч. 3 ст. 111 ЦКУ під час проведення процедури ліквідації ТОВ до завершення пред'явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, використовуваного для розрахунку з кредиторами. Також відповідно до абз. 2 п. 147 Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, голова ліквідаційної комісії або ліквідатор подає до банку заяву про закриття поточних та інших рахунків і копію рішення про ліквідацію ТОВ.

3. Проходження перевірки та зняття з обліку в Державній податковій службі. Згідно з п. 11.5 розд. ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588, у зв'язку з ліквідацією юридичної особи податковий орган після отримання інформації від державного реєстратора про початок процедури ліквідації розпочинає та проводить процедуру перевірки щодо сплати передбачених податків та зборів і процедуру зняття з обліку ТОВ як платника податків. Відповідно до п. 11.12 цього Порядку після проходження перевірки податковий орган видає довідку за формою 30-ОПП та довідку за формою 12-ОПП.

4. Передання документів до архівної установи. Згідно з п. 4.25 гл. 4 розд. ІІ Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 р. № 656/5, у разі ліквідації юридичної особи документи підлягають переданню в архівну установу. Пунктом 8 гл. 3 розд. XV Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, передбачено, що для державної ліквідації ТОВ архівна установа, яка прийняла архівні документи, видає довідку про прийняття документів. Перелік документів, які необхідно передати до архівної установи, наведено в наказі Міністерства юстиції України "Про затвердження Переліку видів документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду" від 14.03.2013 р. № 430/5.

5. Подання комплекту документів державному реєстратору (ч. 13 ст. 17 ЗУ № 755-IV), а саме:

– заповненої реєстраційної форми 2, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 р. № 3268/5;

– довідки з архівної установи.

Згідно із ч. ч. 6 та 7 ст. 17 ЗУ № 755-IV можлива спрощена процедура припинення юридичної особи. Цей варіант підходить у разі, якщо державний реєстратор не отримав відомостей від державних органів про наявність заборгованості зі сплати передбачених податків і зборів ТОВ.

ВИСНОВОК:

Зважаючи на викладене вище, хочу звернути увагу на те, що реєстрація та ліквідація компанії в Україні є досить складними процедурами. Тому задля уникнення помилок на певних етапах рекомендую звертатися до фахівців у сфері корпоративного права.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua