Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Електронні гроші: що передбачено новим законом про легалізацію віртуальних валют?
Микола Коврига, Керуючий партнер, PRINCEPS Law Firm

8 вересня 2021 року Верховною Радою України було прийнято проєкт Закону України "Про віртуальні активи" (далі – Закон), або, як його ще часто називають неофіційно, "Закон про криптовалюти".

Після направлення прийнятого Закону на підпис Президенту Володимир Зеленський повернув його з власними пропозиціями. Тож, 1 листопада на сайті Верховної Ради з'явилася порівняльна таблиця з пропозиціями Президента до вказаного Закону, на підставі якої можна загалом орієнтовно проаналізувати, який вигляд матиме "Закон про криптовалюти" у кінцевій редакції.

То що саме передбачає вказаний Закон?

Український законодавець пішов шляхом світових тенденцій, узяв до уваги позицію Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF), і в Законі визначив "криптовалюти" як "віртуальні активи" – саме такий термін використовуватимуть у майбутньому.

Власне і сам Закон уже в назві визначає, що мова йде не про валюти чи гроші, а саме про активи – віртуальні активи.

Незважаючи на історично сформовану назву, "криптовалюти" не є валютами, електронними грошима чи навіть засобами платежу ані згідно із чинним законодавством, ані згідно із даним новим Законом.

Так, ст. 4 Закону визначає, що віртуальні активи не є засобом платежу на території України та не можуть бути предметом обміну на майно (товари), роботи (послуги).

Відповідно до основного визначення у Законі віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, має вартість і виражене сукупністю даних в електронній формі.

Крім того, згідно з правовим статусом, закріпленим у Законі, віртуальні активи є нематеріальними благами, особливості обороту яких визначають Цивільний кодекс України та цей Закон.

Спектр використання операцій із "криптовалютами" досить широкий, і вказаний Закон націлений передусім запровадити основні принципи взаємодії з віртуальними активами в правовому полі.

Закон поділяє віртуальні активи на незабезпечені та забезпечені. При цьому, оскільки Закон також визначає органи державної влади, що здійснюватимуть державне регулювання у сфері обороту віртуальних активів, з урахуванням пропозицій Президента, регулювання віртуальних активів, окрім забезпечених, здійснюватиме Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а Національний Банк України буде регулятором обороту забезпечених віртуальних активів.

Своєю чергою, під забезпеченням віртуального активу варто розуміти посвідчення ним майнових прав, зокрема прав вимоги на інші об'єкти цивільних прав. Забезпечення віртуальних активів не є забезпеченням виконання зобов'язання.

Посвідченням майнових прав є підтвердження права власника забезпеченого віртуального активу вимагати об'єкт забезпечення.

Об'єктом забезпечення віртуального активу є інший об'єкт цивільних прав, права вимоги на який посвідчує такий віртуальний актив. Об'єкт забезпечення віртуального активу визначає правочин, згідно з яким такий віртуальний актив створено. Майнові права, зокрема права вимоги, на об'єкт забезпечення віртуального активу передаються набувачу такого віртуального активу.

Підвидом забезпечених віртуальних активів є фінансові віртуальні активи. Відповідно до Закону фінансовий віртуальний актив – це емітований резидентом України забезпечений віртуальний актив, що забезпечений валютними цінностями (ЗВА(ВЦ)), та забезпечений віртуальний актив, що забезпечений цінним папером або деривативним фінансовим інструментом (ЗВА(ФІ)).

Серед іншого Закон також визначає:

– суб'єктів (учасників) ринку віртуальних активів,

– порядок надання послуг щодо обороту віртуальних активів,

– порядок набуття права власності на віртуальні активи,

– відповідальність за порушення у сфері надання послуг із віртуальними активами,

– принципи публічної пропозиції віртуальних активів тощо.

Зокрема, право власності на віртуальний актив згідно із Законом набувають за фактом створення віртуального активу, учинення та виконання правочину щодо віртуального активу, на підставі норм закону або рішення суду та засвідчують володінням ключа такого віртуального активу.

Умови набуття, переходу й обсяг прав на віртуальні активи можуть бути виражені у формі алгоритмів та функцій системи забезпечення обороту віртуальних активів, у межах якої здійснюється оборот віртуальних активів.

Володілець ключа віртуального активу є власником такого віртуального активу, крім випадків, якщо:

– ключ віртуального активу або віртуальний актив знаходиться на зберіганні в третьої особи відповідно до умов правочину між зберігачем та власником цього віртуального активу;

– віртуальний актив передано на зберігання будь-якій особі відповідно до Закону або рішення суду, що набрало законної сили;

– ключ до віртуального активу набуто особою неправомірно.

Зміст права власності на віртуальний актив включає право володіти, користуватися та розпоряджатися віртуальним активом на свій розсуд, якщо це не суперечить закону, зокрема шляхом передання права власності на віртуальний актив. Володіння, користування та розпорядження віртуальним активом фіксуються у системі забезпечення обороту віртуальних активів.

Щодо постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, Закон визначає:

– хто може бути таким постачальником, хто ні;

– вимоги, умови надання таких послуг;

– відповідальність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів.

Діяльність постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, допускається винятково за умови отримання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів відповідного виду, визначеного Законом. Надання дозволу на надання послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів, належить здійснювати на платній основі.

Зауважимо, що постачальником послуг, пов'язаних з оборотом забезпеченого валютними цінностями віртуального активу, може бути лише фінансова установа.

Одним із напрямів діяльності на ринку "криптовалют" є публічна пропозиція таких "криптовалют". У різні періоди розвитку даної галузі використовували різноманітні варіації таких пропозицій – це і ICO, IEO, STO та інші. Нерідко через відсутність чіткого регулювання, зрозумілих правил гри дана діяльність супроводжувалася суттєвими ризиками, зокрема й для ініціаторів таких публічних пропозицій "криптовалют", яких наслідки цієї діяльності у вигляді претензій регуляторів різних країн могли "наздогнати" і через декілька років.

Новий Закон щодо регулювання обороту віртуальних активів також не оминув це питання, законодавець передбачив певне регулювання щодо публічної пропозиції віртуальних активів.

Відповідно до Закону публічна пропозиція віртуальних активів – це пропозиція, звернена до невизначеного кола осіб, про придбання віртуальних активів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, яку здійснюють з урахуванням вимог, установлених Законом.

У разі здійснення публічної пропозиції віртуальних активів особа, яка робить таку пропозицію, зобов'язана підготувати й опублікувати публічну інформацію, визначену Законом, а саме:

– найменування особи, яка здійснює публічну пропозицію;

– адресу вебсайту особи, яка здійснює публічну пропозицію;

– загальну інформацію про віртуальні активи, запропоновані до продажу, й опис прав, які посвідчують ці віртуальні активи (за наявності);

– умови придбання віртуальних активів;

– умови відчуження віртуальних активів;

– умови вилучення віртуальних активів з обороту, якщо таке вилучення з обороту є можливим;

– інформацію про можливі ризики, пов'язані з придбанням віртуальних активів.

ВИСНОВОК:

Незважаючи на те що Закон вже було прийнято Верховною Радою України, може минути ще чимало часу, як він почне діяти на повну силу. Як ми вже казали, Президент України не підписав даний Закон, надаючи свої пропозиції до нього. Та в будь-якому разі, навіть за умови підписання Закону Президентом, згідно з прикінцевими та перехідними положеннями Закону він набере чинності лише з дня набуття чинності законом України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua