Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Шлюбний контракт. Практика використання в Україні
Юлія Іваненко, начальник відділу правоосвітництва та надання безоплатної правової допомоги, Сумського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Поняття шлюбного контракту чи шлюбного договору на сьогодні відомо більшості наших громадян, і велику роль у цьому зіграв кінематограф, де в фільмах чи серіалах цю тему піднімають досить часто. Але одна справа, коли це художній задум режисера, й інша – як це відбувається в правовому полі. Чомусь у більшості людей склалося хибне уявлення про шлюбний контракт із точки зору того, що він є панацеєю від усього, що може статися під час подружнього життя, і що в ньому можна прописати всі права чоловіка та дружини, навіть особисті немайнові, такі, наприклад, як хто водить дітей до садочка, хто йде з ними на прогулянку тощо.

Які насправді права та обов'язки подружжя можуть мати місце в шлюбному контракті, яка практика укладання таких договорів в Україні та що говорить з цього приводу судова практика?

Що таке шлюбний контракт та як його правильно укладати

Перш за все потрібно сказати, що в українському законодавстві вживають термін "шлюбний договір" а не "шлюбний контракт", як в деяких інших країнах, але по суті ці поняття є тотожними і як би ми не назвали цей вид правочину, зміст його від цього не зміниться. Оскільки на законодавчому рівні визначено все ж таки поняття шлюбного договору, то краще вживати саме цей термін для уникнення непорозумінь або певних питань під час практичного складання та підписання такої угоди між подружжям. Необхідно зазначити, що останніми роками в Україні практика укладання шлюбних договорів стала більш поширеною, і вже близько 5 % сімейних пар перед або після шлюбу укладають шлюбні договори.

Отже, шлюбний договір – це така угода між подружжям, у якій закріплено їхні майнові права та обов'язки, зокрема майнові права та обов'язки подружжя як батьків, а також врегульовано майнові відносини між чоловіком і дружиною. Правове регулювання порядку укладення та виконання шлюбного договору визначено гл. 10 Сімейного Кодексу України.

Шлюбний договір можна укладати за наявності таких умов:

– вільне волевиявлення обох сторін, тобто примус однією стороною іншої сторони до укладення шлюбного договору не допускають;

– у договорі прописують тільки майнові права та обов'язки подружжя або майнові права та обов'язки подружжя як батьків. Тобто особисті немайнові права або особисті стосунки між подружжям у шлюбному договорі не врегульовують;

– договір не повинен порушувати права дитини а також ставити одне з подружжя у надзвичайно невигідне матеріальне становище. Тобто якщо в договорі, наприклад, прописати, що після розлучення з ініціативи дружини чоловік звільняється від сплати аліментів на утримання дитини/дітей, то така умова порушує права дитини на забезпечення батьками і не є законною;

– обов'язкова письмова форма договору та нотаріальне посвідчення. Тобто недостатньо лише одних підписів сторін шлюбного договору для його укладення та дійсності в майбутньому, потрібно нотаріальне посвідчення такої угоди.

Що можна закріпити у шлюбному договорі

Наведемо приблизний перелік тих майнових відносин і майнових відносин сторін шлюбного договору, які можна в ньому зазначати, у таблиці:

Майнові відносини між подружжям

Майнові відносини подружжя як батьків

Правовий режим подарунків на весілля, а також майбутніх подарунків на свята (можна визначити, що буде зараховано до спільної власності подружжя, а що не буде вважатися спільною власністю)

Підстави, порядок і розмір аліментів на утримання дітей після припинення сімейних відносин

Правовий режим набутого під час шлюбу майна (можна визначити, яке майно, набуте під час шлюбу, буде приватною, спільною частковою або спільною сумісною власністю подружжя)

Місце проживання дитини з одним із подружжя або визначають місце проживання дітей із кожним із подружжя по черзі за встановленим графіком після припинення сімейних відносин

Порядок поділу майна після розірвання шлюбу

Часи побачення дитини з тим із батьків, який не проживає разом із дитиною після припинення сімейних відносин

Порядок користування житлом, яке є власністю одного з подружжя, у разі вселення в нього другого з подружжя та інші питання щодо користування житлом, проживання в ньому, використання житла для потреб дітей, непрацездатних батьків подружжя, інших родичів, а також порядок виселення з житла чи проживання після розірвання шлюбу

Порядок здійснення оплати за лікування чи навчання дитини, а також на відвідування додаткових занять із репетитором чи відвідування спортивних або інших секцій

Утримання одного з подружжя незалежно від непрацездатності та потреби в матеріальній допомозі; умови, розмір і строки виплати аліментів; можливість припинення права на утримання одного з подружжя через одержання ним майнової чи грошової компенсації, зокрема і під час шлюбу, і після розірвання шлюбу

Порядок користування коштами, які належать подружжю чи одному з них

Порядок виконання кредитних або інших майнових зобов'язань, що виникли до шлюбу або під час шлюбу

Порядок здійснення оплати за лікування чи навчання іншого з подружжя

Судова практика щодо шлюбних договорів в Україні

Необхідно зазначити, що хоча практика укладання шлюбного договору не є дуже поширеною, але навіть укладені шлюбні договори між подружжям постійно є причиною судових спорів, тому судова практика щодо укладання, розірвання, визнання недійсним шлюбних договорів або інших відносин, пов'язаних з дією шлюбного договору, є досить великою. Розгляньмо приклади найпоширеніших судових спорів щодо шлюбних контрактів та позиції судів у таких справах.

Позиція суду

Рішення суду

Надзвичайно невигідне матеріальне становище у шлюбному договорі

Категорія "надзвичайно невигідне матеріальне становище" має оціночний характер і підлягає доведенню в порядку, передбаченому процесуальним законодавством

Постанова Верховного Суду України від 28.01.2015 р. у справі № 6-230цс14 

Умови шлюбного договору, за якими все набуте в шлюбі майно (або абсолютна більшість майна) є особистою приватною власністю одного з подружжя, є такими, що ставлять іншого з подружжя в надзвичайно невигідне матеріальне становище

Постанова Верховного Суду від 26.02.2020 р. у справі № 755/19197/18  

Повне та беззастережне скасування в певних відносинах презумпції спільності майна, набутого подружжям під час шлюбу, є можливим винятково за умови, якщо це не призводитиме до виникнення ситуації, коли одному з подружжя передбачено передання в особисту власність фактично усього майна, набутого ними спільно за час шлюбу. ВС виходить із того, що шлюбний договір може містити особливі умови про розподіл спільного майна певним чином, відмінним від визначеного законодавством, а не запроваджувати дискримінаційну умову про безумовне передання всього майна одному з подружжя

Постанова Верховного Суду від 28.04.2021 р. у справі № 320/3970/18  

Подружжя не має права в договорах між собою визначати такі умови, реалізація яких призводитиме до істотного дисбалансу між правами та обов'язками кожного із подружжя

Постанова Верховного Суду від 25.11.2020 р. у справі № 201/4255/16-ц 

Присутність сторін під час укладання шлюбного договору

Шлюбний договір не можуть укладати за дорученням, оскільки представнику заборонено вчиняти правочин, який може бути вчинено лише тією особою, яку він представляє

Постанова Верховного Суду від 25.09.2019 р. у справі № 757/10715/17  

Щодо визнання шлюбного договору недійсним

Критерієм правозгідності (правомірності) шлюбного договору є, по-перше, відсутність суперечностей між його змістом і вимогами закону, тобто відповідність договору імперативним нормам та, по-друге, дотримання моральних засад суспільства. Сторони не можуть на власний розсуд врегулювати в договорі свої відносини, лише у випадках, якщо є пряма заборона, встановлена актом цивільного законодавства; заборона випливає зі змісту акта законодавства; така домовленість суперечить суті відносин між сторонами

Постанова Верховного Суду від 30.01.2018 р. у справі № 756/7489/15-ц.

Постанова Верховного Суду від 04.04.2018 р. у справі № 752/22220/16-ц 

Підстави, з яких шлюбний договір визнають недійсним, – це недотримання в момент вчинення стороною (сторонами) таких вимог:

1) зміст шлюбного договору не може суперечити законодавству України, а також моральним засадам суспільства.

Хоча принцип свободи договору є визначальним і полягає в наданні особі права вирішувати, чи укладати договір та з яким саме змістом, не потрібно забувати про умови, які не повинні міститись у шлюбному договорі;

2) волевиявлення кожного з подружжя під час укладання шлюбного договору має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Часто сторони, коли справа доходить до виконання шлюбного договору, намагаються визнати його недійсним через те, що підписали його під тиском або взагалі не пам'ятають, як його підписували. Проте довести такий факт дуже складно, особливо якщо сторони засвідчили в договорі про усвідомлення значення своїх дій;

3) шлюбний договір має бути спрямовано на реальне настання правових наслідків, що обумовлено ним

Постанова Верховного Суду від 30.01.2018 р. у справі № 756/7489/15-ц 

Шлюбний договір не може бути укладено й використано з метою уникнення сплати боргу чи виконання судового рішення

Постанова Верховного Суду від 18.05.2020 р. у справі № 175/1274/15 

Постанова Верховного Суду від 10.06.2020 р. у справі № 569/16888/17  

Позовну давність до вимог про визнання шлюбного договору недійсним не застосовують

Постанова Верховного Суду від 25.09.2019 р. у справі № 757/10715/17-ц  

Як бачимо, судова практика щодо шлюбних договорів є досить різноманітною та цікавою, а це означає, що укладання шлюбних договорів між подружжям набуває популярності. Проте, укладаючи шлюбний договір, юристи рекомендують уважно читати зміст, не викладати в шлюбному договорі ті положення, які будуть суперечити чинному законодавству, та не забувати, що шлюбний договір не врятує вас від розірвання шлюбу, але захистить від майнових спорів у суді.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua