Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Перевірка контрагента перед укладанням договору
Ростислав Теряєв, юрист, адвокат, Alexandrov&partners

Нині, зважаючи на розвиток як національних, так і міжнародних економічних зв'язків, підприємці повинні з обережністю добирати майбутніх контрагентів і ділових партнерів, оскільки підприємницьку діяльність вони здійснюють на власний ризик і, залежно від бізнес-підходу, це може привести як до отримання прибутку, так і до фактичних збитків.

Про ризиковість підприємництва вказано безпосередньо й у чинному законодавстві України. Так, у ч. 1 ст. 42 Господарського кодексу України зазначено, що господарську діяльність здійснюють на власний ризик суб'єкти господарювання (підприємці) з метою досягнення економічних і соціальних результатів й одержання прибутку.

Тобто, з огляду на ризиковість підприємницької діяльності, підприємству необхідно здійснити перевірку й максимально виявити весь перелік ризиків щодо укладення господарсько-правового договору з майбутнім контрагентом. Згадану вище перевірку необхідно здійснити насамперед для того, щоб упевнитися в добросовісності й можливості виконання контрагентом узятих на себе договірних зобов'язань, скоротивши до мінімуму ризик судових процесів унаслідок співпраці з таким контрагентом.

Передусім під час перевірки надійності контрагента варто звернути увагу на такі критерії.

Обмеження повноважень керівника

Необхідно враховувати, що статутними документами контрагента може бути встановлено обмеження щодо укладання договорів на суму, яка дорівнює чи перевищує певний ліміт. Також у статутному документі передбачено відповідну процедуру на отримання керівником дозволу на укладання зазначених вище договорів, якої обов'язково варто дотримуватися. У разі недотримання вказаної умови такий договір може бути визнано таким, що укладений невповноваженою особою, а підприємцю потрібно буде звертатися до суду з метою повернення сплачених коштів, наданих послуг/товарів.

Відповідаючи на питання про те, як отримати примірник статутних документів, зауважимо, що найпростіший спосіб – отримати його від контрагента. Якщо вказаний варіант є неприйнятним для підприємця, то потрібно звернутися до Державної реєстраційної служби України з відповідним запитом за місцезнаходженням реєстраційної справи контрагента.

Учасники (засновники) та кінцеві бенефіціарні власники контрагента

Інформація про учасників (засновників) і кінцевих бенефіціарних власників необхідна для виявлення пов'язаних із ними юридичних осіб та ознайомлення з їхньою репутацією. Указаний критерій виявлення ризиків є важливим, тож не варто ставитися до нього поверхово. У практиці нашої компанії є приклад того, як репутація учасника юридичної особи стала вирішальною. Зокрема, було виявлено інформацію, що учасник контрагента не виконав свої зобов'язання, при цьому не вважав за потрібне повертати сплачені кошти, а строк судової справи, предметом якої стали спірні правовідносини, становив майже 2 роки.

Перевірка ділової репутації безпосередньо контрагента

Як уже було зазначено вище, репутація є вагомим критерієм під час установлення надійності контрагента в майбутніх ділових відносинах.

Наявність нерухомого й рухомого майна

Наявність нерухомого й рухомого майна в контрагента, право власності на яке підтверджено записом у відповідному реєстрі, є позитивним показником, оскільки в разі невиконання зобов'язань є вірогідність задоволення кредиторських вимог підприємця. Однак потрібно враховувати певну обставину, як-от наявність обтяження у вигляді іпотеки чи застави. У такому разі підприємець не зможе задовольнити свої кредиторські вимоги до контрагента за рахунок такого майна.

Варто зауважити, що факт наявності в контрагента майна не є достатнім аргументом для виявлення ризиків, оскільки таке майно може бути неліквідним. Тому підприємцю доцільно проаналізувати кожне майно окремо з огляду на його місце розташування, тип майна, комерційну спрямованість, рік випуску (для рухомого майна), дату побудови (для нерухомого майна), площу тощо.

Наявність податкової заборгованості

Виявлення податкової заборгованості в контрагента є однозначно ризиком для підприємця. Це доводить, що в контрагента наявні фінансові проблеми, що, своєю чергою, свідчить про можливість невиконання контрагентом своїх фінансових зобов'язань перед підприємцем у майбутньому.

Наявні судові рішення

Під час установлення надійності контрагента потрібно в обов'язковому порядку перевірити Єдиний державний реєстр судових рішень щодо наявності судових справ, де фігурує найменування контрагента (позивач, відповідач, третя сторона). Підприємцю варто дослідити кожну виявлену справу, де окрему звернути увагу на всіх учасників справи, оскільки сторони можуть бути пов'язані між собою, а позов подано для того, аби надати сумнівним угодам ознак легітимності. Крім того, аналіз судових справ дасть змогу оцінити ділову репутацію, а також обставини, що призвели до звернення однієї із сторін до суду.

Відгуки

Важливим критерієм перевірки контрагента й оцінки його надійності є відгуки. У мережі Інтернет розміщено платформи, де зазначено відгуки про юридичних осіб, їхню діяльність і надійність. Також доцільно звернути увагу на відгуки працівників контрагента як роботодавця, що дасть змогу оцінити психологічну характеристику роботодавця, його управлінські навички, що безпосередньо впливають на виконання договорів.

Варто зазначити, що вказані вище критерії для перевірки контрагента не є абсолютними й не можуть повною мірою встановити надійність контрагента, бо багато даних, які дають змогу перевірити добросовісність і можливості контрагента виконати свої зобов'язання за укладеним договором, є комерційною таємницею, яку неможливо встановити за допомогою відкритих джерел інформації.

ВИСНОВОК:

Підбиваючи підсумок, наголосимо, що діяльність підприємця є ризиковою. Тож для мінімізації ризиків йому необхідно здійснювати перевірку контрагента.

Під час перевірки контрагента доцільно використовувати такі критерії:

1. Наявність обмежень у керівника під час укладання угод.

2. Виявлення інформації про учасників (засновників) і кінцевих бенефіціарних власників.

3. Перевірка ділової репутації контрагента.

4. Наявність нерухомого й рухомого майна.

5. Наявність податкової заборгованості.

6. Наявність судових рішень.

7. Відгуки.

Доцільно зауважити, що зазначені вище критерії не є виключними, проте вони найбільш інформативні під час перевірки контрагента.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua