Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Геотермальна енергетика в Україні: вода чи надра?
Лідія Ватутіна, юрист, EVERLEGAL Марта Павлишин, юрист, EVERLEGAL

Століттями геотермальні джерела використовували для лікувально-оздоровчих цілей. Із часом стало зрозуміло, що геотермальна енергія, яка зберігається глибоко в надрах землі, – це енергетичний ресурс, що має величезний потенціал і який можна використовувати для промислових цілей як ще один вид відновлюваного джерела енергії. У цій статті ми з'ясували, що таке геотермальна енергія, який геотермальний потенціал має Україна та як діяльність у сфері геотермальної енергетики врегульована в Україні та світі.

Що таке геотермальна енергія?

Геотермальна енергія – це тепло, отримане з надр Землі. Таке тепло виходить на земну поверхню у вигляді пари та гарячої води, і його можна використовувати для виробництва електроенергії та теплопостачання.

Наявні технології дають змогу виробляти електроенергію з геотермальних джерел безпосередньо з високотемпературної пари, з пароводяних сумішей за технологією спалаху або з геотермальної води за допомогою бінарної технології. Наприклад, для отримання геотермальної енергії пробурюють свердловину, зазвичай на глибині понад 1 км. За допомогою свердловини здійснюють забір пари та гарячої води з надр. Гаряча вода у свердловині циркулює постійно, а за допомогою гарячої пари відбувається віддача теплової енергії.

Виробництво геотермальної енергії для промислових цілей розпочалось у XX столітті. Однією з перших електростанцій була італійська геотермальна електроустановка загальною потужністю близько 250 кВт. Із часом розвиток геотермальної енергії у світі активізувався. За даними Міжнародної геотермальної асоціації (IGA), геотермальні ресурси експлуатують у 83 країнах світу.

Також, як зазначає Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA), станом на 2019 рік у світі встановлено геотермальних установок загальною потужністю близько 14 тисяч МВт.

Джерело: https://www.irena.org/geothermal.

Станом на сьогодні в Україні немає геотермальних електростанцій, які діють. На цей час підписано лише меморандуми з іноземними державами (зокрема, Китаєм та Ісландією) про співпрацю у сфері геотермальної енергетики та дослідження геотермального потенціалу України.

Регулювання діяльності у сфері геотермальної енергетики в Україні

Те, що в Україні немає геотермальних електростанцій в Україні, можна пояснити, зокрема, браком належного нормативного регулювання діяльності у сфері геотермальної енергетики. Крім законодавства у сфері виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, діяльність у сфері геотермальної енергетики також урегульовано Водним кодексом України та Кодексом України "Про надра", а також Податковим кодексом України в частині сплати рентних платежів.

Застосування профільного законодавства у сфері надро- та водокористування пов'язано з тим, що підземні термальні води, які є ключовим ресурсом отримання геотермальної енергії, належать одночасно до водних ресурсів і корисних копалин. Для кращого розуміння наведемо приклади із чинного законодавства.

Так, для потреб геотермальної енергетики використовують тепло (теплову енергію) підземних вод, отримане за допомогою забору води з водного об'єкта (у тому числі з підземних вод) і вилучення з неї теплової енергії. Якщо буквально тлумачити водне законодавство, то ця діяльність належить до спеціального водокористування та потребує отримання дозволу на спеціальне водокористування. Водночас підземні води є різновидом корисних копалин загальнодержавного значення в розумінні Кодексу України "Про надра". Чинне законодавство передбачає можливість видобувати підземні води без спеціальних дозволів, за умови, що обсяг видобування підземних вод не перевищує 300 куб. м на добу. Тобто, якщо для цілей геотермальної енергетики здійснюють видобуток підземних вод в обсязі понад 300 куб. м на добу, необхідно отримувати ще один дозвільний документ – спеціальний дозвіл на користування надрами.

Як бачимо, для користування підземними водами для цілей геотермальної енергетики необхідно отримувати дозволи, передбачені як водним законодавством, так і законодавством про надра.

Крім того, за користування підземними водами чинним податковим законодавством передбачено рентну плату за спеціальне використання води та за користування надрами. Тобто потенційні виробники геотермальної енергетики зобов'язані сплачувати дві різні рентні плати за той самий ресурс.

Склалося таке несприятливе для потенційних виробників геотермальної енергії законодавство, оскільки на цей час не враховано специфіки геотермальної енергетики та механізмів її виробництва. За кордоном, особливо у країнах із розвинутою сферою геотермальної енергетики, ситуацій із подвійним регулюванням немає. Використання водного ресурсу зазвичай належить до регулювання або водним законодавством, або законодавством про надра, а в деяких випадках виробництво геотермальної енергетики становить окрему сферу регулювання.

Регулювання діяльності у сфері геотермальної енергетики за кордоном

Виробництво електроенергії геотермальним способом не є новою практикою за кордоном. Європейські держави, у яких таке виробництво є поширеним, мають розвинене законодавче регулювання геотермальної енергетики. Варто зазначити, що таке регулювання не є уніфікованим, і, зокрема, зарахування геотермальних джерел до надр чи води, процедура отримання необхідних дозволів для зазначеної діяльності можуть відрізнятися від країни до країни.

Візьмімо для прикладу Ісландію, де діяльність у сфері геотермальної енергетики є дуже розвинутою, близько 25 % електроенергії виробляють саме геотермальним способом. У цій країні ресурси для виробництва електроенергії геотермальним способом за законодавством належать до підземних ресурсів, незалежно від їхнього агрегатного стану й температури, а використання таких ресурсів врегульовано Актом про дослідження та використання підземних ресурсів № 57/1998.

В Італії геотермальні ресурси використовували ще з початку ХХ століття, як для виробництва тепла, так і електроенергії. Законодавство зараховує геотермальні ресурси до надр (або гірничої діяльності – залежно від перекладу). Процедура отримання дозволів, сплата адміністративного збору та термін дії дозволів можуть відрізнятися в кожному з регіонів Італії.

У Німеччині найпоширенішим є використання теплової енергії, виробленої геотермальним способом, але й електроенергію виробляють також. У країні є розвинені науково-дослідницькі програми для дослідження альтернативних джерел енергії, а також програми лояльності для компаній, які здійснюють виробництво енергії використовуючи альтернативні джерела. Законодавче ж регулювання зараховує геотермальні ресурси одночасно до водного законодавства та законодавства про надра.

ВИСНОВОК:

Завдяки наявним в Україні запасам підземних вод в окремих областях, є й можливість виробляти енергію геотермальним способом. Також цьому сприяє і законодавство України у сфері альтернативної енергетики (зокрема, у частині "зеленого" тарифу для цього маловикористовуваного джерела відновлюваної енергії). Основна проблема полягає в урегулюванні використання самого ресурсу ще до початку виробництва електроенергії. Сплата двох видів рентної плати, отримання різних за назвою, але схожих за суттю дозволів на використання ресурсів у двох різних відомствах створює бюрократичні бар'єри для потенційних виробників геотермальної електроенергії та несприятливо впливає на фінансову модель і кредитну привабливість таких проєктів.

Отже, видається логічним унести зміни до законодавства, які остаточно визначать статус геотермального ресурсу (підземних вод) і зменшать зазначені перешкоди для потенційних виробників. На нашу думку, використання підземних вод у цілях виробництва геотермальної енергії доцільно регулювати лише законодавством про надра й визнати, що таке використання не є спеціальним водокористуванням. Також варто внести зміни й до податкового законодавства для врегулювання питання справляння рентної плати за користування підземними водами з урахуванням специфіки використання ресурсу (вилучення тепла) у цілях виробництва геотермальної енергії та визначення відповідної ставки такої плати.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua