Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Підприємства зобов'язали оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників
Юрій Пуховой, юрист, Smartsolutions law group

Що нового?

28.04.2020 набуває чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі – Закон). Цей Закон вносить зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Згідно з новими вимогами юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів із дня їх виникнення. Якщо змін в структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи немає, юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про те, що таких змін немає, під час проведення державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

Інформація про кінцевого бенефіціарного власника повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, у якій ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер і міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Закон також передбачає обов'язок розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників під час державної реєстрації юридичної особи та під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу через подання державному реєстратору додаткових документів, а саме:

– структури власності за формою та змістом, які визначено законодавством України;

– витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи – резидента.

Після набрання чинності Законом юридичні особи зобов'язані будуть щорічно протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати державному реєстратору наведені вище документи та відповідну заяву для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

Компанії, зареєстровані на момент набрання чинності Законом, також зобов'язані подати оновлені дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності протягом трьох місяців із дня затвердження відповідної форми та змісту структури власності уповноваженим державним органом.

Хто є бенефіціарним власником?

1) особа, яка самостійно або разом з іншими особами / компаніями безпосередньо чи опосередковано володіє щонайменше 25 % статутного капіталу або прав голосу в компанії; або

2) особа, яка безпосередньо чи опосередковано здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії, зокрема, володіючи або користуючись всіма активами чи їх значною часткою; або

3) особа, яка має вирішальний вплив на вчинення правочинів, що дають можливість визначати умови господарської діяльності компанії; або

4) особа, яка має право давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління.

Хто не може бути бенефіціарним власником?

1. Траст.

2. Інша юридична особа.

3. Формальний власник 25 % статутного капіталу або прав голосу в компанії.

4. Агент.

5. Посередник.

6. Номінальний утримувач.

Хто зобов'язаний подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника?

Стаття 641 Господарського кодексу України встановлює, що підприємства, крім державних і комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати й зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Хто не подає інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

Відомості про кінцевого бенефіціарного власника не подають:

– громадські формування;

– адвокатські об'єднання;

– торгово-промислові палати;

– об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;

– релігійні організації;

– державні органи;

– органи місцевого самоврядування, їх асоціації;

– державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Якою є адміністративна відповідальність за неповідомлення про кінцевого бенефіціарного власника?

Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи про його відсутність або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 51000 грн).

Чинна редакція Кодексу України про адміністративні правопорушення (до набрання чинності Законом 28.04.2020), а саме ч. 6 ст. 16611 КУпАП України передбачає відповідальність за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників у вигляді штрафу в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн).

Протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати суб'єкти Держфінмоніторингу. Застосування наведених вище адміністративних санкцій здійснює суд (ст. 221 КУпАП України).

Законність вимог і наслідки подання особистих даних для бенефіціара

Основний Закон – Конституція України – не допускає збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Також Конституція гарантує право на життя, право на невтручання в особисте життя, право на недоторканність житла. Через це виникає досить логічне питання: як же вимоги щодо розкриття кінцевих бенефіціарів можуть порушити права фізичних осіб?

Захист особистої інформації про фізичну особу, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, адреса проживання тощо, здійснюють Конституція України та Закон України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI. Тобто фізична особа має надати письмовий дозвіл на збирання, зберігання, обробку, поширення своїх персональних даних. Законодавчі акти, що зобов'язують надавати дані про кінцевих бенефіціарів, не регулюють питань щодо отримання згоди самих бенефіціарів і процедури захисту наданої інформації. Ба більше, отримана інформація опиняється в публічному доступі, оскільки для одержання відомостей у ЄДР навіть не потрібно проходити жодної ідентифікації особі, яка робить запит.

Отже, виконання законних вимог щодо надання особистих даних про кінцевих бенефіціарів до ЄДР потенційно є загрозою для таких осіб та їхніх близьких родичів. Будь-хто може дізнатися відомості про особу, адресу реєстрації, внесок до статутного капіталу компанії та невідомо як використати ці дані. Зазначені відомості можуть спонукати до посягання на життя, здоров'я, житло, майно фізичної особи тощо.

Водночас стверджувати, що ці норми суперечать Конституції України або чинному законодавству не можна. Але було б доцільно обмежити коло осіб, які мають доступ до детальної інформації про кінцевих бенефіціарів, з метою захисту гарантованих Конституцією прав.

ВИСНОВОК:

Після набрання чинності 28.04.2020 Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX, матимемо такі законодавчі зміни:

1. Обов'язок для юридичних осіб протягом трьох місяців із дня набрання чинності Законом внести інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, структуру власності та підтвердні документи до ЄДР.

2. Обов'язок для юридичних осіб щороку протягом 14 календарних днів із дати державної реєстрації оновлювати інформацію в ЄДР про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності (незалежно від наявності змін).

3. Обов'язок для юридичних осіб повідомляти про зміну кінцевого бенефіціарного власника та зміни в структурі власності протягом 30 робочих днів із дня їх виникнення.

4. У разі, якщо немає змін про кінцевого бенефіціарного власника та в структурі власності, юридична особа зобов'язана підтверджувати те, що таких змін немає, щоразу під час унесення будь-яких змін до ЄДР (наприклад, у разі зміни керівника чи видів діяльності за КВЕД – потрібно буде підтвердити, що немає змін щодо кінцевого бенефіціарного власника та структури).

5. Штрафи у значних розмірах (від 17000 до 51000 грн) для юридичних осіб за неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи про його відсутність або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.

6. Державний контроль за інформацією про кінцевих бенефіціарних власників через суб'єктів первинного фінансового моніторингу – банки, страхових брокерів тощо, за допомогою застосування до таких суб'єктів також значних штрафів.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua