Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Останні зміни в процедурі та визначенні нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення
Віталій Правдюк, к. ю. н., радник, АО "Коннов і Созановський"

16 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України шляхом прийняття постанови № 831 "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" (далі – Постанова № 831) запровадив новий методичний підхід до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (як сільськогосподарських угідь, так і несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення).

Новий підхід до нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земель сільськогосподарського призначення почали розробляти ще у 2012 році. Мета – актуалізувати й оновити оціночні показники, оскільки останній раз нормативно-грошова оцінка земель в Україні проводилася у 1995 році та значною мірою базувалася на ще радянських показниках економічної оцінки земель 1958 року. Прийняття відповідної постанови суттєво спрощує процедуру проведення цієї грошової оцінки. Зокрема, передбачена можливість розробки технічної документації на адміністративний район. Оцінка конкретної земельної ділянки здійснюватиметься шляхом надання витягу з такої технічної документації.

Наводимо коротко основні зміни, викладені в Постанові № 831:

– у новій методиці прописана чітка формула розрахунку незалежно від наявності розробленої нормативної оцінки на конкретну ділянку;

– для того щоб порахувати нормативну оцінку ґрунтів, варто знати, як рахується нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя – Гагр;

– для розрахунку нормативної грошової оцінки агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського угіддя в методиці також прописана чітка формула1.

[1] Використовувати як основу для розрахунків норматив капіталізованого рентного доходу вимагає чинний Закон України "Про оцінку земель". Цей показник відображає середній прибуток з гектара земель за сільськогосподарського використання, поділений на ставку капіталізації – показник, який відображає рентабельність того чи іншого бізнесу.

В основі попередніх підходів до НГО (до прийняття нової Методики) – рентний дохід, який формується при виробництві зернових, розрахований на підставі економічних показників 1989 року. Для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 р. (з урахуванням індексації), застосовувався коефіцієнт 1,756. Після прийняття Постанови № 831 колишня єдина Методика (затверджена постановою Кабміну від 23.03.95 р. № 213) тепер застосовуватиметься лише при проведенні нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Для забезпечення процедури проведення НГО згідно з новою Методикою було прийнято наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 травня 2017 року № 262 "Про затвердження нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення".

Мінагрополітики визначило процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які включають сільськогосподарські (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарські угіддя. Встановлено, що оцінку проводитимуть юридичні особи, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" від 22.05.2003 № 858-IV.

Визначатиметься оцінка відповідно до нормативу капіталізованого рентного доходу на землях с/г призначення природно-сільськогосподарських районів АРК, областей, мм. Києва та Севастополя (згідно з додатком до Постанови № 831) та показників бонітування ґрунтів (для сільгоспугідь). За результатами проведення оцінки у межах району складатиметься технічна документація (до затвердження такої технічної документації нормативна грошова оцінка кожної земельної ділянки може визначатись окремо). Дані про оцінку окремої земельної ділянки оформлятимуться за заявою зацікавленої особи як витяг із технічної документації.

Порядком визначено процедуру проведення НГО земель сільськогосподарського призначення: сільськогосподарських угідь (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища, перелоги) та несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення.

Інформаційною базою для НГО земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, є відомості Державного земельного кадастру України (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель), документація із землеустрою.

НГО земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою, відповідно до Закону "Про землеустрій". НГО земель с/г призначення здійснюється відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель с/г призначення, затвердженої постановою КМУ від 16.11.2016 р. № 831.

За результатами проведення НГО земель с/г призначення у межах району складається технічна документація про нормативну грошову оцінку земель с/г призначення району, що затверджується у порядку, встановленому законом.

Звертаємо увагу, що процес НГО також не залишився без реформування, оскільки наказом Мінагрополітики від 25.11.2016 № 489 затверджено новий Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. Зазначений Порядок набув чинності з 1 січня 2017 року та визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки всіх категорій земель і земельних ділянок населених пунктів (за винятком земель сільськогосподарського призначення та земельних ділянок водного фонду, що використовуються для риборозведення).

Принциповою відмінністю положень нового Порядку порівняно з вимогами попереднього є визначення коефіцієнта, який характеризує функціональне використання земельної ділянки – Кф на підставі Класифікації видів цільового призначення земель. При цьому для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, та у разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 2,0.

Також Порядком змінено форму витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку та встановлено форму заяви, за якою надається адміністративна послуга.

Окрім цього, слід згадати, що як розмір плати за землю (земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності), так і розмір єдиного податку для сільськогосподарських підприємств (4 група єдиного податку) безпосередньо залежать від величини нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка щорічно індексується на відповідний коефіцієнт. З цією метою Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру листом "Про індексацію нормативної грошової оцінки земель" від 12.01.2017 р. № 6-28-0.22-442/2-17 повідомила Державну фіскальну службу України, що при визначенні податкового зобов'язання з цієї плати на 2017 рік до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь за 2016 рік застосовують коефіцієнт 1,0, а для земель несільськогосподарського призначення – 1,06.

Всеукраїнська нормативна оцінка

У 2018 році Уряд запланував ще більш глобальний крок до об'єднання всіх даних у всій території України щодо НГО сільськогосподарських земель. 27 лютого 2018 року Мінагрополітики та Кабінет Міністрів оприлюднили проект постанови Кабінету Міністрів України "Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", який передбачає:

– проведення загальнонаціональної нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення по всій території без виїзду на місце одночасно на всій території України;

– виконавцем всеукраїнської НГО є уповноважений Держгеокадастром суб'єкт господарювання;

– вихідними даними є: а) відомості ДЗК, матеріали з Державного фонду документації із землеустрою, матеріали природно-сільськогосподарського районування та бонітування ґрунтів, ґрунтові обстеження минулих років;

– картографічні матеріали складаються у таких масштабах: в електронному вигляді – не дрібніше 1:10000, у паперовому вигляді – не дрібніше 1:500000;

– якщо всеукраїнська НГО не затверджена Мінагрополітики протягом трьох місяців з дня реєстрації Технічної документації із супровідним листом та висновком державної експертизи Держгеокадастру, вона вважається затвердженою;

– якщо до затвердження Технічної документації технічна документація з нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення розроблена, але не затверджена рішенням органу місцевого самоврядування, та/або відомості про неї не внесені до Державного земельного кадастру, до Державного земельного кадастру підлягають внесенню відомості про All-Ukraine NGO;

– передбачені істотні зміни до Порядку ведення Державного земельного кадастру (постанова КМУ від 17 жовтня 2012 року № 1051);

– всеукраїнська НГО має бути проведена до 31 серпня 2018 року.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua