Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Чи можливо отримати патент, який діятиме у всіх країнах світу?
Ірина Ортинська, партнер, керівник департаменту винаходів і корисних моделей, патентно-юридичної компанії IPStyle

Побутує досить поширена думка, що існує "міжнародний патент", дія якого поширюється відразу на всі країни світу. Чи так це?

Відразу розчаруємо – це міф. На сьогодні не прийнято жодних міжнародних угод, що передбачають видачу єдиного патенту, який міг би захистити права на винахід на території всіх країн світу одночасно. Будь-які одержувані патенти діють лише на території тих країн, де їх отримано. Так, патент, отриманий в Україні, забезпечує правову охорону об'єкта інтелектуальної власності тільки на території України.

Якщо необхідно одержати охорону в інших країнах – потрібно подавати заявки до патентних відомств кожної з обраних країн або ж до регіональних патентних відомств (Європейське патентне відомство, Євразійське патентне відомство тощо). Але обов'язковою умовою, передбаченою законодавством України під час патентування винаходів на території інших держав, є факт подання заявки на видачу патенту в Україні.

Важливо пам'ятати, що після подання заявки на видачу патенту в Україні в заявника є лише 12 місяців, щоб подати заявку на свій винахід / корисну модель на території інших країн. У разі подання заявок після цього строку за заявкою буде винесено відмову на підставі невідповідності критерію світової новизни.

Приклад типового випадку

Заявник подав заявку на винахід в Україні 01.12.2015, і в його планах було ще подання такої ж заявки в Польщі. Однак пошук потенційних інвесторів і ліцензіатів, необхідних грошових коштів забрав тривалий час, і в підсумку заявку було подано до польського патентного відомства наприкінці грудня 2016 року, тобто вже після спливу 12 місяців від дати подання української заявки.

І через те, що з рівня техніки вже відоме точно таке саме рішення і, отже, заявка не відповідає критерію світової новизни, експертиза польського відомства виносить рішення, що такий винахід не може бути запатентований. І неважливо, що автором цього відомого патенту є той самий заявник.

Як 12 перетворити на 30

Існує спосіб, що дає змогу заявникам продовжити строки для подання заявок до інших країн, – зробити подання на підставі PCT (Patent Cooperation Treaty, Договір про патентну кооперацію). Станом на кінець 2017 року 152 країни приєдналися до цієї угоди.

Використання системи РСТ надає заявникові ще 18, а в деяких країнах навіть 19 додаткових місяців до вже наявного 12-місячного пріоритетного періоду. Протягом цього періоду можна визначитися з вибором країн, де доцільно одержати патентну охорону, зробити патентні переклади, провести додаткові випробування, дослідження, знайти потенційних інвесторів або ліцензіатів.

На підставі поданої заявки здійснюється міжнародний пошук, метою якого є виявлення відповідного рівня техніки, а також публікація міжнародної заявки. Результати пошуку у вигляді Звіту про міжнародний пошук і висновку Міжнародного пошукового органу направляються заявникові. Ці документи містять  інформацію про патентоспроможність винаходу, на основі якої заявник здійснює свої подальші дії:

1) якщо у звіті про пошук зазначено, що заявлений винахід відповідає всім трьом критеріям патентоспроможності, тобто винахід є новим, має винахідницький рівень і промислово застосовний, то заявник сміливо може подавати заявки в інших країнах;

2) якщо результати міжнародного пошуку тільки частково сприятливі для заявника, заявник може змінити формулу винаходу, щоб збільшити шанси на отримання патенту;

3) якщо результати міжнародного пошуку є несприятливими у всіх відносинах, то заявник може не витрачати гроші на подання заявок в окремих країнах.

Після спливу 18 місяців від дати пріоритету бібліографічні дані, назва винаходу, реферат кожної міжнародної заявки поміщуються в загальний доступ на сайті PATENTSCOPE. Далі заявник може подавати заявки до країн, що цікавлять, – період для цього становить 30 місяців, а для деяких країн договору 31 місяць, від дати подання першої (української) заявки.

І далі вже відомство кожної країни розглядає заявку і виносить рішення про видачу патенту, який і охоронятиме права в обраній країні.

Таким чином, алгоритм дій заявника, який вирішив подавати міжнародну заявку за процедурою РСТ, виглядає так:

1. Подати заявку на винахід / корисну модель в Україні.

2. До закінчення 12-місячного строку від дати подання національної заявки подати заявку за процедурою РСТ.

3. Після одержання Звіту про міжнародний пошук, за необхідності, внести зміни до формули.

4. Після публікації міжнародної заявки та до закінчення 30(31)-місячного строку від дати пріоритету здійснити перехід на національну фазу в обраних країнах шляхом подання заявок до національних відомств обраних держав чи регіональних патентних відомств.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua