Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Роль адвоката в боротьбі з корупцією
Сергій Смірнов, партнер, уповноважений із запобігання корупції, Sayenko Kharenko

Питання боротьби з корупцією є одним із тих, яке, на жаль, з кожним роком не втрачає своєї актуальності. У звітах Міжнародної організації боротьби з корупцією неодноразово було зазначено, що Україна – держава з високим її рівнем. Наприклад, відповідно до дослідження Transparency International "Індекс сприйняття корупції" (CPI) за 2017 рік1 Україна здобула 30 балів зі 100 можливих і посіла 130 місце (зі 180 країн). Це лише на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році.

1 https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2018/02/3.-Prezentatsiia-rezultativ-CPI-2017.pdf

Слід також зазначити, що Парламентська асамблея Ради Європи у резолюціях неодноразово зауважувала, що викорінювання корупції в судовій системі є пріоритетним завданням, оскільки вона загрожує верховенству права.

Боротьба з корупцією – це й один із задекларованих пріоритетів розвитку України. Успішна реалізація цієї мети пов'язана, зокрема, і з відповідними діями адвокатів під час їхньої професійної діяльності. Серед іншого чинне законодавство покладає на адвокатів також обов'язок відповідати високим етичним стандартам поведінки.

Статтею 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (далі – Закон про адвокатуру) встановлено, що адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Дуже часто адвокатів суспільство сприймає як певних посередників між їхніми клієнтами й судом та/або правоохоронними органами, проте така функція посередництва непритаманна адвокатурі. У засобах масової інформації та інших джерелах можна натрапити на оголошення про представництво в судових процесах або кримінальних провадженнях зі 100-відсотковою гарантією результату. Вочевидь, це свідчить або про корупцію, або обман клієнтів. З іншого боку, нерідко потенційний клієнт, звертаючись до адвоката, прямо просить досягнення результату зі 100-відсотковою вірогідністю, і тільки за таких гарантій він готовий укладати договір.

Слід зазначити, що відповідно до ст. 28 Закону про адвокатуру адвокату заборонено укладати договір про надання правової допомоги та він зобов'язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, зокрема, якщо результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України чи правилам адвокатської етики.

Дотримання адвокатами (адвокатськими об'єднаннями й адвокатськими бюро) вимог законодавства, пов'язаного з боротьбою та запобіганням корупції, є важливою передумовою ефективного розвитку інституту адвокатури й виконання її соціальної функції в демократичному суспільстві. Не менш важливе значення це також має і у відносинах з клієнтами, особливо іноземними.

З оновленням у 2014 році законодавства щодо запобігання корупції з'явилися деякі додаткові вимоги до юридичних осіб та їхніх керівників з указаного питання. Зокрема, відповідно до ст. 61 Закону України "Про запобігання корупції" юридичні особи повинні забезпечити розроблення та вжиття заходів, необхідних та обґрунтованих для запобігання й протидії корупції у діяльності юридичної особи. Водночас керівник юридичної особи забезпечує регулярне оцінювання корупційних ризиків у її діяльності.

Окрему увагу також слід приділити вимозі наявності в юридичної особи антикорупційної програми у визначених законом випадках. Для прикладу можемо розглянути адвокатське об'єднання як одну з організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності.

Стаття 63 Закону України "Про запобігання корупції" встановлює, що обов'язково антикорупційну програму затверджують керівники державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працівників за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період сягає понад 70 млн грн. А згідно з п. 2 ч. 2 ст. 62 цього Закону наявність антикорупційної програми обов'язкова також для юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України "Про здійснення державних закупівель" (утратив чинність; змінив його Закон України "Про публічні закупівлі"), якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 млн грн.

Отже, у випадках, коли, наприклад, адвокатське об'єднання бере участь у процесі закупівель юридичних послуг відповідної вартості, наявність антикорупційної програми є обов'язковою. Слід зазначити, що лише сам факт наявності антикорупційної програми не свідчить про те, що відповідні заходи з її реалізації провадять в адвокатському об'єднанні.

Загальні рекомендації щодо змісту антикорупційної програми встановлено ст. 63 Закону України "Про запобігання корупції". Особою, відповідальною за запобігання корупції, є уповноважений, який має відповідні права й обов'язки, контролює виконання програми та звітує перед засновниками про результати своєї діяльності (далі – Уповноважений).

Якісна антикорупційна програма – та, яку розроблено з урахуванням положень як українського, так і міжнародного законодавства щодо запобігання та боротьби з корупцією.

Наприклад, з міжнародного законодавства доцільно згадати:

1. Закон США про корупцію за кордоном (U.S. Foreign Corrupt Practices Act (the FCPA);

2. Керівництво щодо застосування Закону США про корупцію за кордоном (а Resource Guide to the Foreign Corrupt Practices Act (the FCPA Guide) and the 2015 Yates Memo);

3. Закон Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про хабарництво (UK Bribery Act (the UKBA).

До речі, саме на підставі Закону США про корупцію за кордоном було накладено досить значні штрафи на великі іноземні корпорації за корупційні дії як в Україні, так і в країнах СНД. У деяких випадках сума штрафу сягала понад 500 млн дол. США. З цього можна зробити висновок, що корупційні дії (зокрема, і з боку адвокатського об'єднання) потенційно можуть стати підставою для початку розслідування та накладення штрафних санкцій на клієнта.

Важливе значення також має й фактична реалізація положень антикорупційної програми. Серед таких заходів для адвокатських об'єднань можна, наприклад, виділити:

1) призначення Уповноваженого;

2) проведення навчальних заходів із питань запобігання та протидії корупції;

3) розроблення типових положень і внесення їх до відповідних договорів та інших внутрішніх документів;

4) розроблення механізму повідомлення про порушення антикорупційної програми та процедури розгляду таких повідомлень;

5) нагляд і контроль за дотриманням вимог антикорупційної програми;

6) інші заходи.

І це лиш мінімальний перелік заходів, які фактично має бути реалізовано в діяльності адвокатського об'єднання.

Отже, вагомість активної діяльності адвокатів у боротьбі з корупцією важко переоцінити. Sayenko Kharenko також вживає всіх можливих заходів, спрямованих на запобігання та боротьбу з цим ганебним явищем. У нас діє відповідна весь час оновлювана антикорупційна програма та призначено Уповноваженого з питань запобігання корупції, який на постійній основі контролює її виконання.

Ми сподіваємось, що така ініціатива знайде свою підтримку і з боку наших колег на юридичному ринку.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua