Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
ДФС: стягнути, захистити, відповісти!
Євген Власов, адвокат, радник, Юридичної фірми "Патріот"

Нікому некомфортно жити в середовищі, коли внутрішні бажання не відповідають реальним очікуванням або принципам, задекларованим суспільством. У такому випадку складно бути щасливим.

Відповідно до даних дослідження Інституту Землі ООН за останні кілька років українці майже такі самі щасливі, як ганці, суданці, камбоджійці, а до європейців нам ще дуже далеко. Що ж не так, якщо Україна значно ближче до Європи, аніж та сама Гана чи Судан, але розмістилася явно не серед європейських країн у рейтингу індексу щастя?

На мій погляд, серед ментальних, культурних чинників, що впливають на відчуття щастя, є відповідальність держави за свої дії перед простими громадянами, "гвинтиками", завдяки яким працює державний механізм, рухається суспільство.

Платники податків – фінансовий хребет країни, який повинні поважати можновладці всіх рівнів і статусів. Повага – це конкретні дії, тобто активна поведінка.

Чи усвідомила за роки незалежності наша держава, що здобути повагу від громадян можна лише тоді, коли відповідаєш за свої дії? На жаль, платники податків не відчувають цієї поваги й дотепер.

Написати можна все, а виконати?

Приписами ст. 56 Конституції України передбачено право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб під час здійснення ними своїх повноважень.

Аналогічні положення містяться і в Цивільному кодексі України: шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування під час здійснення ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів (ч. 1 ст. 1173 ЦК).

Крім того, з початку минулого року діють у новій редакції норми Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якими визначено, що за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків посадові (службові) особи контролюючих органів несуть відповідальність згідно із законом.

За прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов'язання платнику податків, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, а також безпосередній керівник такої посадової особи несуть відповідальність згідно із законом.

Повторне протягом останніх дванадцяти місяців прийняття неправомірного рішення, яким визначаються податкові (грошові) зобов'язання платників податків, посадовою (службовою) особою контролюючого органу, яка прийняла таке рішення, є підставою для застосування до такої посадової (службової) особи дисциплінарного стягнення в порядку, передбаченому законом (п. 21.2 ст. 21 ПКУ).

Повторність проступку – пряма дорога до дисциплінарної відповідальності

Як зазначали вище, відповідно до приписів п. 21.2 ст. 21 ПКУ лише за повторність протягом 12 місяців можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності посадовця за прийняття рішення, яким визначається податкове (грошове) зобов'язання та яке було скасовано.

Згідно з пп. 14.1.157 п. 14.1 ст. 14 ПКУ податкове повідомлення-рішення – письмове повідомлення контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених ПКУ та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні зміни до податкової звітності.

Відповідно до п. 1 розд. ІІІ Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. № 1204, структурний підрозділ контролюючого органу, який склав податкове повідомлення-рішення відповідно до ПКУ, роздруковує його та після погодження з підрозділами правової роботи передає на підпис керівнику (виконуючому його обов'язки, його заступнику або уповноваженій особі) контролюючого органу.

Виходить, що підписанта податкового повідомлення-рішення можна притягнути до дисциплінарної відповідальності лише в разі, якщо впродовж одного року буде скасовано два податкові повідомлення-рішення.

Керівники структурних підрозділів ДФС – окремо, інспектори – окремо

Формально притягнути до дисциплінарної відповідальності відповідно до п. 21.2 ст. 21 ПКУ можна лише посадовців відповідних підрозділів ДФС, які, власне, підписують податкові повідомлення-рішення, натомість для притягнення інспекторів-ревізорів, які проводять податкову перевірку, слід керуватися положеннями ЗУ "Про державну службу".

Так, відповідно до ст. 64 ЗУ "Про державну службу" за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених законодавчими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності.

Дії інспекторів-ревізорів потенційно, з огляду на види дисциплінарних проступків, визначені в ст. 65 ЗУ "Про державну службу", можуть класифікуватися як проступки в разі: порушення Присяги державного службовця; порушення правил етичної поведінки державних службовців; дій, що шкодять авторитету державної служби; перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення; прийняття державним службовцем рішення, що суперечить закону або висновкам щодо застосування відповідної норми права, викладеним у постановах Верховного Суду, щодо якого судом винесено окрему ухвалу.

До порушників може бути застосовано одне з таких видів стягнень: зауваження; догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби.

Для здійснення дисциплінарного провадження з метою визначення ступеня вини, характеру та тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку утворюється дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ (далі – Дисциплінарна комісія), яка функціонує у структурі ДФС із 2016 року.

Дисциплінарні стягнення (догана; попередження про неповну службову відповідність; звільнення з посади державної служби) накладає лише за поданням Дисциплінарної комісії суб'єкт призначення, виходячи зі ст. 68 ЗУ "Про державну службу".

Результатом розгляду дисциплінарної справи є підготовка подання Дисциплінарної комісії, що має рекомендаційний характер для суб'єкта призначення, який повинен прийняти відповідне рішення про застосування дисциплінарного стягнення протягом 10 днів.

Потенційно порушника можна звільнити лише в разі перевищення службових повноважень, якщо воно не містить складу злочину або адміністративного правопорушення чи порушення Присяги державного службовця.

Загалом, державний службовець не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо минуло шість місяців із дня, коли керівник державної служби дізнався або мав дізнатися про вчинення дисциплінарного проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності державного службовця чи перебування його у відпустці, або якщо минув один рік після його вчинення або постановлення відповідної окремої ухвали суду.

Зважаючи на тривалість оскарження податкових повідомлень-рішень, звільнити керівника структурного підрозділу ДФС на практиці неможливо, натомість є така потенційна можливість щодо інспекторів, ревізорів, якщо в процесі виконання своїх обов'язків вони порушили Присягу державного службовця або ж перевищили службові повноваження, у разі відсутності складу злочину або адміністративного правопорушення.

Світло в кінці тунелю

Відповідно до даних ДФС України за період із січня по квітень цього року для з'ясування причин та обставин вчинення посадовими особами ДФС правопорушень у сфері службової діяльності проведено загалом 771 службове розслідування та перевірку. До дисциплінарної відповідальності притягнуто 110 працівників, тобто кожного 7 було притягнуто до відповідальності. Скільки ж звільнено – невідомо. Платники податків не повною мірою використовують усі механізми захисту своїх прав, крім традиційних – оскарження податкових повідомлень-рішень, звернень до Ради бізнес-омбудсмена.

Недаремно, що останнім часом Президент України доручив розробити й імплементувати в законодавство до 2019 року реальні механізми притягнення до адміністративної та дисциплінарної відповідальності посадових осіб державних органів за складання незаконних актів перевірок.

Чи стане держава відповідальною перед платниками податків – ми, можливо, дізнаємося вже цьогоріч.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua