Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Внесення змін до Регламенту МКАС при ТПП України: позитивні аспекти для учасників арбітражного процесу
Євгенія Макаренко, юрист, ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Починаючи з 01 січня 2018 року Міжнародний комерційний арбітражний суд (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України розглядатиме справи відповідно до положень нового Регламенту.

У цілому модернізація положень Регламенту МКАС при ТПП України слідує "хвилі" змін регламентів провідних міжнародних арбітражних інститутів, таких як Регламент Міжнародної торгової палати м. Парижа, Сінгапурської арбітражної асоціації й інших.

Новий Регламент МКАС, затверджений рішенням президії ТПП у липні 2017 року, передбачає запровадження за спільною згодою сторін спору прискореної процедури розгляду справи, за якою розгляд триватиме кілька місяців. 

Таку саму прискорену процедуру передбачено відповідно до нових правил Міжнародної торгової палати в м. Парижі.

Однією з кардинальних змін у Регламенті є обов'язкове позначення позивачем вартості позову, навіть у тому випадку, якщо він не має матеріального характеру.

Відповідно до Регламенту МКАС при ТПП України залучення третіх осіб до арбітражного розгляду можливе лише за наявності згоди такої особи. Це положення збереглося й у новій редакції Регламенту. Право на вираження прямої згоди третьої сторони на участь в арбітражному процесі може призвести до зловживання використанням такого права з метою ухилення від процесу. Відсутність цієї згоди бути залученою до арбітражного процесу може стати підставою для складу арбітражу відмовити в задоволенні клопотання на залучення третьої сторони.

Для порівняння, відповідно до положень Арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ арбітражний суд може на прохання будь-якої сторони дозволити одній чи кільком третім особам вступити в арбітражний процес як стороні, за умови, що така особа є стороною арбітражної угоди.

Схожа підстава для залучення до процесу третіх осіб утримується й у новій редакції Регламенту МКАС при ТПП України. Залучення до арбітражного розгляду третьої особи допускається у випадку, якщо всі сторони спору й третя сторона зв'язані однією арбітражною угодою.

Новим арбітражним регламентом урегульовано також питання правонаступництва. У разі припинення діяльності юридичної особи, зміни кредитора або боржника, а також інших змін у правовідносинах, щодо яких виник спір, арбітражний суд за письмовим клопотанням сторін може залучити правонаступника відповідної сторони до справи.

До нової редакції включено розділ щодо забезпечувальних заходів, у якому врегульовано питання встановлення розміру та форм забезпечувальних вимог, зміни або їх скасування. Забезпечувальний захід – це будь-який тимчасовий захід, за допомогою якого в будь-який момент, що передує винесенню рішення, спір буде остаточно врегульовано. Арбітражний суд має право розпоряджатися, щоб сторона вжила заходів з метою попередження поточної чи неминучої шкоди, надала кошти для збереження активів, за рахунок яких може бути виконано наступне арбітражне рішення, або зберігала докази, що можуть належати до справи і мати істотне значення для вирішення спору. Також у цьому новому розділі передбачено право сторони звернутися до державного суду із заявою про вжиття таких забезпечувальних заходів.

Відповідно до нового Регламенту арбітраж має право вимагати документи від сторін в електронному вигляді. Розмір арбітражного збору може бути збільшено з урахуванням складностей справи.

ВИСНОВОК:

Новий Регламент МКАС при ТПП України став більше відповідати комерційним відносинам сторін арбітражного процесу. Такі нормативні зміни можуть зробити арбітражний процес більш ефективним і скоротити час розгляду позову.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua