Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Акт тижня: Нова редакція Правил адвокатської етики. Яких змін зазнають відносини адвоката з клієнтом
Роман Кобець, адвокат, ПГ "Побережнюк і партнери"

Варто наголосити, що зміни до Конституції України в частині правосуддя передбачають надання професійної правничої допомоги адвокатурою, а також запровадження монополії адвокатури на представництво інтересів іншої особи в суді та захист від кримінального обвинувачення.

Крім того, за змістом Закону України "Про судоустрій і статус суддів" юридичні особи можуть реалізувати своє право на звернення з дисциплінарною скаргою щодо судді виключно через адвоката. Проекти нових процесуальних кодексів також містять низку правових норм, зокрема, щодо відповідальності за зловживання процесуальними правами, які вимагають належний рівень професійних та етичних складових діяльності адвоката як представника.

Вказане посилення статусу адвоката, яке реалізується в межах судово-правової реформи в Україні, потребує також адаптації норм, що регулюють етичні аспекти поведінки адвоката. 17 липня поточного року Національна асоціація адвокатів України опублікувала Правила адвокатської етики, з урахуванням змін, прийнятих 9 червня на звітно-виборному з'їзді адвокатів.

Яким же чином зміняться відносини адвоката з клієнтом у зв'язку з прийняттям нових Правил адвокатської етики?

Співвідношення інтересів адвоката та клієнта

Перш за все, варто звернути увагу, що принцип домінантності інтересів клієнта трансформований у принцип пріоритету інтересів клієнта. При цьому принцип пріоритету інтересів клієнта передбачає не лише обов'язок адвоката у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта, а й закріплює нову норму, відповідно до якої адвокат має залишатися незалежним від свого клієнта (ст. 8).

Також адвокатам варто звернути увагу, що якщо положення Правил допускають їх різне тлумачення, то такі положення підлягають застосуванню у найбільш сприятливому для адвоката їх тлумаченні (ст. 5). Вказана норма матиме важливе значення під час розгляду дисциплінарних справ щодо адвокатів.

Попередня редакція містила заборону адвокату представляти, захищати клієнта чи надавати йому правову допомогу, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката. Відповідно ж до змін адвокат може надавати правову допомогу клієнту, щодо якого виник конфлікт інтересів, за умови письмового погодження з клієнтом (ст. 9).

Доручення клієнта

Однією з ключових новел Правил є надання адвокату права відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення (ст. 17). Попередня редакція вказаної статті не містила такого права для адвокатів.

Разом з тим попередня редакція закріплювала імперативний обов'язок адвоката відмовитись від прийняття доручення, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що стосовно доручення адвокатом може бути не дотримано принцип компетентності. Також адвокати були зобов'язані попередити клієнта про складнощі та можливі негативні наслідки для результату виконання доручення, пов'язані з обсягом зайнятості цього адвоката.

Відповідних норм Правила після змін не містять, лише закріплюють, що адвокат не повинен здійснювати ведення справи, що не відповідає його рівню професійної компетенції, без участі (за згодою клієнта) в ній іншого адвоката, який володіє необхідною компетенцією.

Крім того, виключено також заборону адвокату надавати правову допомогу, здійснювати захист або представництво з питань, що не охоплюються сферою його спеціалізації, у разі якщо така має місце, і явно не відповідає рівню його компетенції (ст. 11).

Договір про надання правової допомоги

Незважаючи на те, що новою редакцією Правил адвокатської етики більш широко розкрито поняття договору про надання правової допомоги, основних змін зазнали підстави розірвання таких договорів. Так, попередня редакція містила вимогу про те, що в договорі про надання правової допомоги має бути передбачено право клієнта в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх пояснення) розірвати договір з адвокатом в односторонньому порядку.

Нова редакція Правил закріплює лише, що клієнт має право розірвати договір з адвокатом в односторонньому порядку на умовах, передбачених договором, та не містить безумовного права клієнта на розірвання договору в односторонньому порядку.

Разом з тим, якщо попередня редакція містила виключний перелік підстав, коли сам адвокат може достроково розірвати договір з клієнтом, то в результаті змін адвокат, як і клієнт, має право в будь-який час достроково розірвати договір з клієнтом в односторонньому порядку на умовах, передбачених договором.

Майнові відносини адвоката з клієнтом

Якщо попередня редакція Правил містила пряму заборону ділити гонорар, отриманий від клієнта, з іншими особами, то відповідно до змін адвокат може ділити свій гонорар, якщо це не заборонено актами законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність (ст. 6).

Крім того, раніше Правила забороняли адвокату укладати з клієнтом, доручення якого перебуває в його провадженні, договори майнового характеру, окрім договорів про засоби забезпечення зобов'язань клієнта щодо сплати гонорару або погашення фактичних видатків, пов'язаних з виконанням доручення. Наразі зазначена заборона відсутня.

Безоплатна вторинна допомога

Адвокатам варто звернути увагу, що основна зміна в аспекті надання безоплатної правової допомоги стосується заборони адвокату, який здійснював чи здійснює захист клієнта за дорученням органу безоплатної правової допомоги, укладати договір на надання професійної правничої допомоги цьому ж клієнту у цьому провадженні, а також з цих самих чи пов'язаних з ними обставин, з яких адвоката було залучено для надання безоплатної правової допомоги (ст. 41). При цьому адвокат, який надає безоплатну правову допомогу, отримує винагороду виключно за рахунок держави у порядку та розмірах, встановлених законодавством.

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи все вищезгадане, можна зробити висновок, що зміни до Правил адвокатської етики в частині відносин адвокатів з клієнтами в основному направлені все ж таки на більший, порівняно з попередніми Правилами, захист інтересів саме адвоката.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua