Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Правове регулювання розміщення технічних засобів телекомунікацій
Дмитро Симбірьов, юрист, AVELLUM

Історичні проблеми ринку телекомунікацій

Проблема взаємодії операторів/провайдерів телекомунікаційних мереж та власників об'єктів інфраструктури щодо надання останніми можливості для прокладення телекомунікаційних мереж неодноразово була предметом нарікань зі сторони учасників ринку.

Користуючись своїм монопольним становищем, власники об'єктів інфраструктури досить часто встановлювали економічно необґрунтовану плату за доступ до об'єкта інфраструктури, вимагали від оператора/провайдера виконати додаткові ремонтні роботи або здійснити технічне переоснащення об'єкта інфраструктури (заміна траверсів, кабелів тощо).

У 2016 році Антимонопольний комітет України вже проводив розслідування щодо кількох енергопостачальних компаній. За їх результатами Антимонопольний комітет України прийняв рішення про накладення на енергопостачальні компанії штрафів за зловживання монопольним становищем.

Наявні проблеми щодо доступу до об'єктів інфраструктури покликаний вирішити Закон України "Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж", який прийнято 7 лютого 2017 року та набуде чинності 4 червня 2017 року (далі – Закон).

Регламентовано процедуру доступу до об'єктів інфраструктури

Закон передбачає такий алгоритм дій власника об'єкта інфраструктури (далі – Власник) та оператора/провайдера телекомунікацій для юридичного оформлення доступу до відповідного об'єкта інфраструктури:

1. Звернення оператора/провайдера телекомунікацій до Власника щодо отримання доступу до інфраструктури об'єкта доступу

Порядок такого звернення визначатиметься Правилами надання доступу (далі – Правила). Правила розроблятимуться відповідним уповноваженим органом державної влади (залежно від виду об'єкта інфраструктури) та затверджуватимуться Кабінетом Міністрів України.

2. Розроблення та видача технічних умов з доступу (далі – Технічні умови) Власником

За видачу Технічних умов оператор/провайдер телекомунікацій зобов'язаний сплатити плату протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення Власником про видачу Технічних умов.

Технічні умови обов'язково мають містити вихідні дані для розроблення оператором/провайдером телекомунікацій документації з доступу, перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до об'єкта інфраструктури, строк дії Технічних умов та наявні обмеження щодо доступу до об'єкта інфраструктури та/або порядку його експлуатації.

Закон також визначає виключний перелік підстав для відмови Власником у видачі Технічних умов. Так, Власник має право відмовити оператору/провайдеру телекомунікацій у видачі Технічних умов, якщо останній має прострочену понад 3 місяці заборгованість за раніше отримані в користування елементи об'єкта інфраструктури.

3. Розроблення проектної документації з доступу (далі – Документація) оператором/провайдером телекомунікацій

Для розроблення Документації оператор/провайдер телекомунікацій має право залучати третіх осіб або розробити Документацію власними силами.

Документація не потребує погодження органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами.

4. Погодження Документації Власником

Єдиною підставою для відмови Власником погодити Документацію є її невідповідність виданим Технічним умовам. У такому разі Власник не зобов'язаний відшкодовувати оператору/провайдеру телекомунікацій вартість робіт з розроблення Документації.

За відсутності підстави для відмови у погодженні Документації Власник зобов'язаний погодити її протягом 15 робочих днів з дня отримання від оператора/провайдера телекомунікацій.

5. Укладення договору з доступу до об'єкта інфраструктури (далі – Договір)

Після видачі оператору/провайдеру телекомунікацій Технічних умов та погодження Власником Документації, сторони мають право укласти Договір.

Підставою для укладення Договору є письмове звернення оператора/провайдера телекомунікацій, підписане його уповноваженою посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:

(а) Документація (засвідчені оператором/провайдером телекомунікацій фотокопії Документації); та

(б) проект Договору.

Укладення Договору здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження Власникові двох примірників Документації та проекту Договору.

Пропущення зазначеного строку може вважатись ухиленням від укладення Договору і, відповідно, порушенням Закону.

Істотні умови договору

Закон також передбачає перелік істотних умов Договору. До них, зокрема, належать: розмір плати за доступ, визначений згідно з відповідною методикою; детально визначені елементи об'єкта інфраструктури, якими користується оператор/провайдер телекомунікацій.

Договори, які будуть чинними станом на 4 червня 2017 року та предметом яких є доступ до об'єктів інфраструктури, діють до завершення строку їх дії на умовах, визначених такими договорами. Однак на вимогу оператора/провайдера телекомунікацій або Власника такі договори мають бути приведені у відповідність до Закону (тобто містити істотні умови Договору, передбачені Законом) у місячний строк з дня виставлення відповідної вимоги.

Плата за доступ до об'єкта інфраструктури

Закон передбачає, що плата за доступ до об'єкта інфраструктури може складатися з одноразової та/або періодичної плати.

До одноразової плати за доступ належить виключно плата за розроблення та видачу Технічних умов з доступу. Періодична плата за доступ може встановлюватись виключно за наявності додаткових витрат Власника на утримання елементів об'єкта інфраструктури, пов'язаних з наданим доступом.

Розмір плати за доступ до об'єкта інфраструктури встановлюється Договором згідно з методикою визначення плати за доступ до об'єкта інфраструктури, затвердженою уповноваженим державним органом. Закон обмежує Власника щодо визначення розміру плати за надання оператору/провайдеру телекомунікацій, встановлюючи верхні межі розміру плати за доступ до об'єкта інфраструктури.

Нижче у таблиці ми наводимо максимально допустимі розміри плати, передбачені Законом:

Усунення адміністративних формальностей

Учасники ринку телекомунікацій також довго очікували усунення адміністративних формальностей, дотримання яких вимагалося для:

(а) виконання будівельних робіт з монтажу технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд зв'язку для кріплення антенно-фідерних пристроїв на будівлях, спорудах, у вбудовано-прибудованих приміщеннях, у/на приміщеннях контейнерного типу;

(б) прийняття в експлуатацію таких технічних засобів телекомунікацій та антенних споруд.

10 лютого 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 1060 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466", яка усунула ці адміністративні формальності.

Закон нарешті врегулює досить значний перелік питань, які були наріжним каменем у відносинах між Власниками та операторами/провайдерами телекомунікацій щодо доступу до об'єктів інфраструктури.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua