Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Як зберегти інвестиції? Алгоритм дій
Віктор Мироненко, юрист, ALEXANDROV&PARTNERS

Незважаючи на загальну кризу в економіці, привабливість нашої держави для інвесторів починає поступово зростати, особливо це помітно в агросекторі. І це не дивно, адже останні кілька років частка агропродукції в загальному об'ємі українського експорту суттєво збільшилася, а дешевизна робочої сили дає змогу мінімізувати витрати виробництва. Крім того, в Україні зберігається високий потенціал для нарощування врожайності агрокультур, що дає підстави стверджувати – агросектор завжди буде найбільш привабливим для інвестицій.

Дійсно, на сьогодні в Україні є певні ризики, що перешкоджають залученню інвестицій. Саме тому під час прийняття рішення про вкладення коштів в той чи інший бізнес кожен інвестор повинен ретельно оцінювати всі чинники.

Практика ALEXANDROV&PARTNERS свідчить, що, керуючись чітким алгоритмом дій і виконуючи всі пункти від а до я, отримуємо реальну можливість повністю убезпечити інвестиції від загроз. То ж, як зберегти й примножити вкладені кошти? Система захисту інвестицій передбачає кілька етапів.

Першим і найважливішим етапом є дослідження ринку, під час якого формується загальне уявлення про соціальні, політичні й економічні чинники, що можуть впливати на інвестиції. Крім того, проводиться збір інформації про розмір ринку, конкурентів, клієнтів, тощо.

Після цього потрібно оцінити абсолютно всі ризики, які можуть виникнути під час проведення інвестиційної діяльності, тобто проводиться повний системний аналіз.

Третім етапом є пошук бізнесу. Інвестор повинен вирішити, чи вкладати кошти в готовий бізнес, чи відкривати справу з "нуля".

У будь-якому випадку четвертим і важливим етапом буде попередня оцінка об'єкта інвестицій. Для цього застосовується процедура Due Diligence, суть якої полягає у фінансовій і правовій перевірці справ компанії, корпоративні права якої купуються.

Due Diligence на сьогодні є найбільш оптимальним методом систематизації та збору повної, об'єктивної та достовірної інформації про об'єкт дослідження. Так, під час перевірки фінансового стану компанії проводиться аналіз питань наявності кредиторської заборгованості (у тому числі простроченої), причини й строки її утворення, своєчасності нарахувань і виплат коштів за рахунками. Також відбувається порівняльний аналіз величин кредиторської заборгованості за різні періоди роботи компанії та встановлюється динаміка її збільшення або зменшення. Експерти працюють зі всіма наявними носіями даних про заборгованість компанії: платіжними документами, договорами постачання продукції, звітністю, актами звірки розрахунків, обліковими реєстрами, протоколами про зарахування взаємних вимог тощо. Щоб якісніше й достовірніше оцінити кредитну заборгованість, фахівці звертаються до контрагентів для прямого підтвердження розмірів і строків її погашення; проводять особисті бесіди з працівниками компанії, що володіють даними про зобов'язання об'єкта дослідження.

Перевіряють також усі документи, що стосуються трудових відносин, а саме:

– дані про прийняття, звільнення та переведення працівників;

– відомості про нарахування та виплату заробітних плат;

– табелі обліку робочого часу;

– накази, розпорядження, контракти;

– трудові договори;

– трудові книжки;

– листи тимчасової непрацездатності тощо.

Таким чином, ретельно й ґрунтовно буде перевірено абсолютно всі документи компанії та її господарські операції. За наслідками проведеної роботи експерти складають звіт, який і допоможе інвестору прийняти рішення, вкладати кошти чи ні.

Після проведення попередньої оцінки об'єкта інвестиції можна переходити до п'ятого етапу, що допоможе зберегти інвестиції, – до побудови системи захисту компанії.

Приватна власність є фундаментом ринкової економіки й основою всіх суспільних відносин, а її захищеність від протиправних посягань є головною умовою для розвитку бізнесу. За таких обставин основною функцією держави є захист прав власника. Сьогодні в Україні, на жаль, немає дієвих механізмів захисту права приватної власності. Не секрет і те, що в нашій державі є прояви рейдерського захоплення бізнесу, які в поєднанні з корупцією становлять неабияку загрозу для інвестицій. Шкода, але забезпечити 100-відсоткову безпеку від рейдерських атак не може жоден власник компанії. Отже, головне завдання кожного – мінімізувати їхню кількість і зменшити негативні наслідки.

Успіх усіх рейдерських захоплень залежить від співвідношення між витраченими коштами на їх організацію та вартістю отриманих активів у результаті їх проведення. Тому для зменшення ризику стати об'єктом атаки кожній компанії та її власникам потрібно подбати про превентивні заходи захисту, основна мета яких – створити такі умови, щоб рейдерам було просто економічно невигідно захоплювати ваше підприємство.

Починати слід із обмеження доступу сторонніх осіб до даних компанії – комерційної та конфіденційної інформації. Необхідно також упроваджувати серед працівників культуру поводження з такими відомостями. Після досягнення належного ступеня інформаційної безпеки на одного з працівників компанії слід покласти обов'язок постійно моніторити Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що дасть змогу оперативно реагувати на внесення до нього недостовірної інформації.

Наступним елементом побудови системи захисту компанії є використання низки внутрішніх актів, які дають змогу врегулювати більшість питань і створити надійний фундамент. До основних у цій групі внутрішніх актів належать антикорупційна програма, кодекс корпоративної відповідальності, кодекс корпоративної етики, посадові інструкції для працівників, положення про функціонування підрозділів.

Стрижнем системи, звісно, є антикорупційна програма, яка охоплює заходи профілактики корупції, основні напрями протидії корупції, порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Метою програми є формування в працівників компанії правової культури щодо неприйнятності корупції та протидія її прояву з боку посадових осіб органів державної влади.

Крім того, вкладаючи кошти в агробізнес, інвестору слід подбати й про витрати на соціальну сферу та допомогу орендодавцям. Адже саме селяни можуть стати надійним партнером під час захисту від рейдерських атак.

ВИСНОВОК:

Можливість отримання прибутку значно зростає за умови використання Due Diligence на етапі попередньої оцінки компанії, побудови системи захисту підприємства та налагодження партнерських стосунків з орендодавцями. Компанія ALEXANDROV&PARTNERS переконана, що ретельне планування діяльності забезпечить вашій справі надзвичайну прибутковість.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання ЮРИСТ&ЗАКОН
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua